23

غرق نور

غرق نور
بـه آفـتاب بگو كـى ظهور خواهى كرد                  تـمام چشـم مـرا غرق نور خواهى كرد
دوبـاره  بـرگ درختان به شوق مى آيند                  چو  بـشنوند غـريبه! ظهور خواهى كرد
تـو هـمچو بـوى محبت زپشت پنجره ها                  درون  ذهـن  شـقايق خطور خواهى كرد
نگاه شـوق واميدم به آن دم صبحى است                  كه خاك را به قدومت چو طور خواهى كرد
تـمام  روز وشـبم مـثل همدگر شده اند                  تـوكى  زكوچه  هستى عبور خواهى كرد؟

00100

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.