خانه » اسلام شناسی -مشاوره و تربیت » عناصر مهارت ارتباط ياري بخش
23

عناصر مهارت ارتباط ياري بخش

مشاوره

عناصر مهارت ارتباط ياري بخش

پرسش: چه عناصري در آموزش و مهارت ارتباط مؤثر، مهم است؟
پاسخ: اگرچه نمي توان استعداد ذاتي و سهم ژنتيك در مهارت و هنر ارتباط مؤثر را ناديده گرفت، ولي اصولا بخش قابل توجهي از مهارت ها و هنرهاي ارتباط مؤثر، اكتسابي و آموزشي است كه با تمرين، پشتكار و مشاهده، مطالعه و تجربه كردن حاصل مي شود. ارتباط مؤثر نظير كشاورزي و باغباني است؛ براي كاشت، داشت و برداشت ميوه و محصول، لازم است شرايط مكاني، اقليمي، بذر مرغوب، مراقبت هاي انساني، تقويت زمين، آبياري متناسب با نياز، ازبين بردن علف هاي هرز و آفات مادي و معنوي، و…رعايت شود، وگرنه به جز خستگي، اتلاف انرژي و وقت، هزينه هاي مالي ثمري برداشت نخواهیم كرد.
همان گونه كه ….
– كشاورز و باغبان براي بهره بري بيشتر، زمين را تقويت مي كنند و علف هاي هرز و آفات را از بين مي برند، در ارتباط، نيز صرف آشنايي با نكات و مطالعة علومي كه از آن ياد شد، قدرت بخش است، چرا كه گفته اند: «توانا بود هر كه دانا بود،» ولي براي بهره بري از فوايد بيشتر، تمرين، شركت در كلاس هاي مهارت هاي ارتباطي و الگوگيري از افراد موفق( مشاهده رفتار عيني، ديدن فيلم و..)، مطالعه و.. توصيه مي شود.
كاشتن نهال به تنهايی كافي نيست، مراقب مستمر از آنها نيز لازم و ضروري است، در ارتباط هم صرف ايجاد ارتباط، نيمي از راه است و مراقبت دائم از ارتباط ايجاد شده بقيه آن. براي داشتن زندگي شيرين، ارزش دارد كه زحمت بكشيم و از روابط مان نگهداري و مراقبت كنيم و به ¬راحتي خويشان و دوستان را از دست ندهيم، چون گل بي¬ خار خدا است و ارتباط اجتماعي مانند غذا براي ما لازم است.
نبینى باغبان چون گل بکارد**چه مایه غم خورد تا گل بر آرد
به روز و شب بود بى صبر و بى خواب**گهى پیراید او را گه دهد آب
گهى از بهر او خوابش رمیده**گهى خارش به دست اندر خلیده
به امید آن همه تیمار بیند**که تا روزى بر و گل بار بیند
همچنين براي چيدن محصولات پربار و شيرين از باغ روابط انساني در خانواده، محل كار يا تحصيل، 15عنصر مهم را بايد در ضمن آشنايي با علومي رعايت كنيم كه عبارتند از:
1- خودشناسی و مخاطب ¬شناسی(آشنايي با تحولات، اصول و ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی رشد، آشنايي روان شناسي شخصيت، آشنايي با روان شناسي روابط انساني و اجتماعي، آگاهي از روان شناسی زن و مرد، روان شناسي تفاوت هاي فردي)،
2- خداشناسی( خودشناسي مقدمة خداشناسي است)،
3- هنر و مهارت هوش هيجاني(هوش هیجانی= هوش درون فردي + هوش بين فردي.
4- هوش هيجان چهار مؤلفه بخش اصلي دارد: الف)- شناسايي هيجان هاي خود، ب)-مديريت هيجان ها با روش توقف ذهني، تمرين آرام سازي خود، تصويرسازي و…، ج)- شناسايي هيجان هاي ديگران با نگاه در آيينه هيجان هاي خود، د) بيان و ابراز قاطعانه هيجانات (نه كمرويي، نه پرخاشگري)؛
5- زمان و مکان ¬شناسی (بافت و زمینه شناسی و توجه به مقتضاي حال و مقام و مقال)،
6- زبان و واژه ¬شناسی (آشنايي با علوم بلاغيِ معانی، بیان و بدیع؛ آشنايي علم برنامه ريزي عصبي كلامي، توجه به قدرت كلمات، و..)،
7- ابزارشناسی (آشنايي با ابزار انتقال پيام دیداری، نوشتاری، شنیداری، گفتاری، لمسي، ترکیبی)،
8- پيام و محتوا شناسی( ديني، سياسي، تربيتي، اخلاقي، پزشكي، اجتماعي، اقتصادي، روان شناختي و…)،
9- شیوه تبادل پیام¬ شناسی(چهره به چهره، غیرحضوری، واقعي يا مجازي، و..)،
10- نیاز¬شناسی (نيازهاي زيستي و فيزيكي مانند غذا، خواب، مسكن، پوشاك و جنسي؛ نيازهاي ثانويه مانند حرمت خود، نياز به ايمني، پيوند اجتماعي، تبادل عاطفي يعني دوست داشتن و دوست داشته شدن، مقبوليت و تأييد اجتماعي، يافتن فلسفه و معناي زندگي، نياز به معنويت، نياز به خودشكوفايي)،
11- ارتباط ¬شناسی (آشنايي با انواع ارتباط: ارتباط کلامی و غیرکلامی، زبان بدن، زبان لحن)،
12- عوامل معنوي شناسي (اثر دعا، گناه، توسل، جن، شيطان، ايمان و عمل نيكو و..)،
13- فنون شناسي ( استفاده از فنون ياري بخش مانند اصالت، همدلی، پذیرش مثبت نا مشروط، مشخص بودن حالات، راز داری،
تذكر:
اصالت: خلوص و اجتناب از رفتار تصنعي، تظاهر، نقش و فيلم بازي كردن
همدلي: يعني ديدن زندگي و حوادث از منظر طرف مقابل
پذیرش مثبت نا مشروط: از پذیرش مثبت نامشروط دو تفسیر می توان کرد: الف) قضاوت نكردن دربارة رفتار او؛ ب) پذیرش یک انسان به عنوان موجودی ارزشمند و بااهمیت و دارای شأن.
مشخص بودن حالات: يعني ابراز احساسات و تجارب خاص، به شکل روان و مستقیم و کامل، بدون در نظر گرفتن محتوای هیجانی آنها.
14- هدف شناسي(افرادي كه مي خواهند سفري مهم و معنوي مانند حج بروند با همه خداحافظي مي كنند و حلاليت مي طلبند، ما هم بايد اگر باور كنيم هدف از آفرينش بندگي خدا است، از خدايیم و به او برمي گرديم و زمان بازگشت مان مشخص نيست، بسياري از اختلافات رفع مي شود).
15- ارزیابی و پیامد¬شناسی،(مشاهده و ارزيابي ارتباط براي شناسايي آسيب ها و قوت ها)
16- مراقبت شناسی(آفت و آسیب¬ شناسی و آسيب زدايي،كمك از نقاط قوت، تمركز براشتراكات و استمرار و حفظ ارتباط ايجادشده). [5]

پی نوشت :
محمدحسين قديري، عناصر مهارت ارتباط ياري بخش، ماهنامه رهنما، شماره 10. (اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان)

00100

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.