خانه » اسلام شناسی -شمیم یار

اسلام شناسی -شمیم یار

آرامش طوفانى

آرامش طوفانى طلوع مى کند آن آفتاب پنهانى دوباره پلک دلم ميپرد، نشانه چيست؟ کسى که سبزتراست ازهزار بار بهار! تو از حوالى اقليم هر کجا آباد در انتظار تو تنها چراغ خانه ى ماست کنار نام تو لنگر گرفت کشتى عشق   ز ... ادامه مطلب »

فصل تقسيم گل وگندم ولبخند

فصل تقسيم گل وگندم ولبخند چشمها،  پرسش بى پاسخ حيرانى ها با گل زخم،  سر راه تو آذين بستيم حاليا دست کريم تو براى دل ما وقت آن شدکه به گل، حکم شکفتن بدهى! فصل تقسيم گل وگندم ولبخند رسيد سايه ى امن کساى ... ادامه مطلب »

بهار منتظران

بهار منتظران ديواره هاى فاصله،  تشکيل ميشوند خورشيدهاى روشن ايام نقره فام شب بال ميگشايد وفوج شهابها آيات زخم ميرسدوسينه ها ژرف امشب نگاه کن که چگونه دراين سکوت اى نو بهار منتظران! با حلول تو   زنجيره هاى سيطره،  تحميل ميشوند در آسمان ... ادامه مطلب »

وعده سبز

وعده سبز آسمان گستره ى خرّم آبادى ما دفتر هستى وديوان بلند ملکوت بربلنداى شگفت آور بنيان جهان کوه تاکوه، پرازجارى پژواک جنون در فراسوى رهايى،  آن تکبير کبير آى آيينه ى موعود! بپا کن ما را مژده اى دوست که گل ميکند آن ... ادامه مطلب »

يادگار

يادگار نام تو طلايه دار خوبيهاست بر طاقچه ى خيالِ فرداها گلچين ترانه هاى سر سبزت مضمون تو يک بهار، خوبى بود آن سوى کرانه هاى رؤيايى توصيف تو، اى هميشه نورانى!   با تو، دل من کنارخوبيهاست تمثال تو يادگار خوبيهاست مجموعه ى ... ادامه مطلب »

موعود

موعود بيا موعود! حسن مطلع اين شعر، نام توست سر انگشتانم از موسيقى الهام تو رقصان مرا آتش نزد اين مستى جام از پى هر جام بياور فصل ها را بويى از ارديبهشت عشق شبانه،  آفتابى شو که آيينه در آيينه پرازرنگين کمان است ... ادامه مطلب »

نازنينا

نازنينا به تمناى طلوع تو جهان،  چشم به راه به تماشاى تو،  اى نوردل هستى،  هست رُخ زيباى تو را ياسمن آيينه بدست درشبستان شهود، اشک فشان دوخته اند ديدمش فرشى ازابريشم خون ميگسترد نازنينا! نفسى اسب تجلّى زين کن! آفتابا! دمى از ابر ... ادامه مطلب »

خدا کند تو بيايى

خدا کند تو بيايى چقدر منتظرم من،  خدا کند تو بيايى از آن درخت شکسته، ازآن پرنده ى خسته هميشه در سفرى تو،  بهاروبرگ وبرى تو غريب مانده ام اينجا،  غريب مثل پرستو شب است وماه،  تويى تو؛نشان راه تويى تو   نشسته پشت ... ادامه مطلب »