خانه » كتاب: حكايت پارسايان

كتاب: حكايت پارسايان

5 : دستورالعملى از شهيد اول

5 : دستورالعملى از شهيد اول(28) بسم الله الرحمن الرحيم بر تو باد به تقواى الهى ، در پنهان و ميان جمع ! خوبى را براى همه آفريدگان بخواه ، گرچه به تو بدى روا داشته باشند. در برابر آزار ديگران ، بردبارى ورز. ... ادامه مطلب »

4 : دستور العملى از شيخ نجم الدين

4 : دستور العملى از شيخ نجم الدين (27) شيخ نجم الدين رازى مى نويسد: بدان كه ذكر بى آداب و شرايط گفتن ، زيادتى مفيد نبود. اول به ترتيب و آداب و شرايط، قيام بايد نمود و مريد صادق را چون درد طلب ... ادامه مطلب »