خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود كتاب : در سايه آفتاب (جلوه هاى رفتار علوى )
23  

دانلود كتاب : در سايه آفتاب (جلوه هاى رفتار علوى )

كتاب : در سايه آفتاب (جلوه هاى رفتار علوى )

مؤ لف : اسماعيل سعادت

بصورت فايل html


 طليعه سخن
 جلوه اول : اخلاص
 جلوه دوم : عدالت و عدالت خواهى
 جلوه سوم : عبوديت و بندگى خدا
 جلوه چهارم : ساده زيستى و دورى از تشريفات
 جلوه پنجم : به كارگيرى عناصر شايسته و صالح
 جلوه ششم : جاذبه و دافعه
 جلوه هفتم : رسيدگى به وضع محرومان
 جلوه هشتم : پرهيز از خودستايى و مبارزه با ستايشگران
 جلوه نهم : انتقاد پذيرى
 جلوه دهم :در دسترس مردم و رعيت بودن
 جلوه يازدهم : پذيرش مسؤ وليت براساس تكليف
 جلوه دوازدهم : بى رغبتى و عدم دلبستگى به دنيا
 جلوه سيزدهم : مراقبت از بيت المال
 جلوه چهاردهم : پرهيز از دريافت هديه
 جلوه پانزدهم : نظارت و ارزيابى
 جلوه شانزدهم : حسن تدبير و مديريت
 آخرين جلوه

 برای دانلودکتاب :در سايه آفتاب (جلوه هاى رفتار علوى ) بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.