خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:سیری درنهج البلاغه

دانلود کتاب:سیری درنهج البلاغه

دانلود کتاب:سیری درنهج البلاغه

نام كتاب : سيری در نهج البلاغه

سيری در نهج البلاغه
مرتضی مطهری
چاپ دوم
1354

بصورت فايل html

فهرست مطالب

بخش اول – كتابی شگفت
از صفحه 1 تا صفحه 31
اين مجموعه نفيس 3
سيد رضی و نهج البلاغه 4
دو امتياز 7
زيبائی 7
تاثير و نفوذ 9
اعترافات . . . 11
در آئينه اين عصر 17
شاهكارها 22
امرء القيس 25
علی در ميدانهای گوناگون 26
مباحث و موضوعات در نهج البلاغه 30
نگاهی كلی به مباحث و مسائل نهج البلاغه 31
بخش دوم – الهيات و ماوراء الطبيعه
از صفحه 33 تا صفحه 77
الهيات و ماوراء الطبيعه . . . 35
توحيد و معرفت 35
اعتراف تلخ 38
عقل شيعی 40
ارزش تعقلات فلسفی در مسائل ماوراء الطبيعی 45
ارزش مطالعه در آثار و آيات 52
مسائل تعلقی محض 53
ذات و صفات پروردگار . . . 57
ذات حق 58
وحدت حق ، وحدت عددی نيست 60
اوليت و آخريت و ظاهريت و باطنيت حق 63
مقايسه و داوری . . . 68
نهج البلاغه و انديشه‏های كلامی 69
نهج البلاغه و انديشه‏های فلسفی 71
نهج البلاغه و انديشه‏های فلسفی غرب 76
بخش سوم – سلوك و عبادت
از صفحه 79 تا صفحه 98
سلوك و عبادت . . . 81
عبادت در اسلام 81
درجات عبادتها 82
تلقی نهج البلاغه از عبادت 84
عبادت آزادگان 86
ياد حق 86
حالات و مقامات 88
شب مردان خدا 88
ترسيم چهره عبادت و عباد در نهج البلاغه 91
شب زنده‏داريها 92
واردات قلبی 93
گناه زدائی 96
درمان اخلاقی 97
انس و لذت 97
بخش چهارم – حكومت و عدالت
از صفحه 99 تا صفحه 135
حكومت و عدالت . . . 101
نهج البلاغه و مساله حكومت 101
ارزش و اعتبار 103
ارزش عدالت 108
نتوان تماشاچی صحنه‏های بيعدالتی بود 114
عدالت نبايد فدای مصلحت بشود 115
اعتراف به حقوق مردم . . . 118
كليسا و مساله حق حاكميت 119
منطق نهج البلاغه 124
حكمران امانتدار است نه مالك 127
بخش پنجم – اهل بيت و خلافت
از صفحه 137 تا صفحه 185
اهل بيت و خلافت . . . 139
سه مساله اساسی 139
مقام ممتاز اهل البيت 140
احقيت و اولويت . . . 146
نص و وصيت 146
لياقت و فضيلت 151
قرابت و نسب 152
انتقاد از خلفاء . . . 156
ابوبكر 158
عمر 160
عثمان . . . 165
نقش ماهرانه معاويه در قتل عثمان 167
سكوت تلخ . . . 176
اتحاد اسلامی 178
دو موقف ممتاز 183
بخش ششم – موعظه و حكمت
از صفحه 187 تا صفحه 254
مواعظ بی نظير . . . 189
مقايسه با ساير مواعظ 189
موعظه و حكمت 193
موعظه و خطابه 194
عمده‏ترين بخشهای نهج البلاغه 198
عناصر موعظه‏ای نهج البلاغه 199
با منطق علی آشنا شويم 199
تقوا 200
تقوا مصونيت است نه محدوديت 206
تقوا و مصونيت 206
تعهد متقابل 208
زهد و پارسائی . . . 210
زهد اسلامی و رهبانيت مسيحی 214
دو پرسش 215
سه اصل يا سه پايه زهد اسلامی 218
زاهد و راهب . . . 221
زهد و ايثار 223
همدردی 225
زهد و آزادگی . . . 231
زهد و معنويت . . . 239
زهد و عشق و پرستش 239
عبارت بوعلی 243
تضاد دنيا و آخرت 244
زهد : برداشت كم برای بازدهی زياد 247
بخش هفتم – دنيا و دنيا پرستی
از صفحه 255 تا صفحه 316
دنيا و دنيا پرستی . . . 257
نهج البلاغه و ترك دنيا 257
خطری كه غنائم به وجود آورد 258
سكر نعمت 261
وجهه عام سخن مولی 262
زبان مخصوص هر مكتب 263
دنيای مذموم 264
رابطه انسان و جهان 266
منطق اسلام 267
ارزش دنيا از نظر قرآن و نهج البلاغه 275
وابستگيها و آزادگيها . . . 284
منطق اكزيستانسياليستی 291
آيا تكامل از خود بی خود شدن است ؟ 291
خود زيانی و خودفراموشی . . . 294
خوديابی و خدايابی 299
نقش عبادت در بازيابی خود 303
نكاتی چند . . . 306
تضاد دنيا و آخرت 306
تابع گرائی و متبوع گرائی 308
چنان باش كه هميشه زنده‏ای و چنان باش كه فردا می‏ميری 310

        برای دانلود کتاب: سیری درنهج البلاغه بر روی لینک زیر کلیک کنید

سیری درنهج البلاغه

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.