خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب: ولاء ها و ولايتها

دانلود کتاب: ولاء ها و ولايتها

دانلود کتاب: ولاء ها و ولايتها

نام كتاب : ولاء ها و ولايتها

ولاء ها و ولايتها
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ ششم : پاييز 1370
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )

بصورت فايل html

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 9
واژه ” ولی ” 13
واژه ” مولی ” 14
موارد استعمال لفظ ” مولی ” 14
واژه ” ولايت ” 15
دو نوع ولاء 15
انواع ولاء ها 16
ولاء منفی 17
آيا اسلام محبت و نيكی به غير مسلمان را به طور كلی نفی می‏كند ؟ 18
رابطه ويژه مسلمان با جامعه اسلامی 18
آيا ولاء منفی بر ضد عاطفه نوعدوستی است ؟ 19
دو نوع حب و بغض : منطقی و احساسی 20
ضرورت حزم و احتياط نسبت به دشمن 21
ولاء منفی با برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی ميان جامعه مسلمان و جامعه غير مسلمان منافات ندارد 22
ولاء اثباتی عام 25
اهتمام اسلام به امر وحدت مسلمانان 26
لزوم امر به معروف و نهی از منكر از ولاء اثباتی عام ناشی شده است 27
تعهد و مسؤوليت مسلمين نسبت به يكديگر 28
آيه سوره فتح ، ولاء منفی و ولاء اثباتی عام را در آن واحد يادآوری كرده‏ است 29
گروهی كه در ميان مسلمين رخنه كرده و ولاء منفی را تبديل به ولاء اثباتی‏ ، و ولاء اثباتی را تبديل به ولاء منفی می‏كنند 29
ولاء اثباتی خاص 31
ولاء خاص اهل البيت 31
آيه انما وليكم الله در شان علی عليه السلام است 31
اعتراف زمخشری و فخر رازی 32
تحليل مضمون آيه انما وليكم الله 33
انواع ولاء اثباتی خاص : 37
. 1 ولاء محبت يا ولاء قرابت 37
توصيه محبت اهل البيت چه فلسفه ای دارد ؟ 38
آيا ولاء محبت از مختصات شيعيان است ؟ 39
اشعار امام شافعی در محبت اهل البيت 39
حديثی كه زمخشری و فخر رازی درباره ولاء محبت نقل كرده اند 41
اشعار ابن فارض ، عارف مصری ، در ولاء محبت اهل البيت 42
سخن عبد الرحمن جامی درباره فرزدق شاعر كه امام سجاد ( ع ) را مدح كرده‏ است 43
ناصبی كافر است 43
گروهی ناصبی و گروهی شيعه نما كه ماموريت تفرقه اندازی ميان مسلمين‏ دارند 43
بحثی درباره كلمه ” ولی ” از نظر استعمالات قرآنی 44
آيه انما وليكم الله بيش از ولاء محبت را متعرض است 46
. 2 ولاء امامت و پيشوائی روحانی و دينی 46
عصمت پيامبر و امام 47
حديث مسلم ثقلين ، بر عصمت اهل البيت دلالت می‏كند 48
حديثی كه حافظ ابونعيم روايت كرده است 49
. 3 ولاء زعامت و رهبری اجتماعی 50
ولاء زعامت رسول اكرم ( ص ) الهی بود نه مردمی 51
شؤون پيغمبر اكرم ( ص ) در ميان امت كه در قرآن كريم تصريح شده است‏ 52
شان مرجعيت دينی و روحانی 52
شان قضاء و دادرسی 52
شان سياست و مديريت اجتماعی 53
بحث خلافت مربوط است به سومين شان رسول اكرم ( ص ) 53
استعمال لغت امام در متون اسلامی در مورد زعامتهای اجتماعی 54
. 4 ولاء تصرف يا ولاء غيبی و ملكوتی 56
رابطه ولايت تكوينی با مقام انسان در جهان و پيوند ويژه اين موجود با خدای جهان 56
تفاوتهای حقيقی و اعتباری ولايت با نبوت و خلافت و امامت و وصايت 57
مساله ولايت از نظر شيعه از سه جنبه مطرح است 57
يك اشتباه در مورد ولاء تصرف 58
هيچ كس ” ولی ” به معنی يار و ياور خدا نيست 59
توحيد در خالقيت با اصل نظام علی و معلولی در جهان و تاثير مؤثرهای‏ بزرگ يا كوچك به اذن الله منافات ندارد 60
حدود ولايت تصرف ، بر ما مجهول است 60
كسانی به مقام ولاء تصرف نائل می‏شوند كه از هواجس نفسانی به كلی پاك‏ ، و اراده‏شان نه از اين سو بلكه از آن سو منبعث گردد 61
برخورد طبقه به اصطلاح روشنفكر با مسائلی از اين قبيل 61
مساله فوريت و عدم فوريت ، ضرورت و عدم ضرورت طرح اين مسائل 62
تلاقی مسلك عرفان و مذهب شيعه در مساله ولايت 63
تقرب به خدا يعنی چه ؟ 64
آيا قرب به خدا يك واقعيت عينی است و طبعا آثار مخصوص به خود دارد ، يا يك مفهوم اعتباری و مجازی است ؟ 64
آيا همه رحمتها و عنايتهای ذات احديت به بندگان ، در سيب و گلابی و حور و قصور خلاصه می‏شود ؟ ! 66
آثار سوء تفكر مادی درباره انسان و رابطه اش با خدا و جهان 66
سلوك انسان به سوی مقام قرب الهی 67
حيات ظاهر و حيات معنی 68
فلسفه های تشريعات اسلامی محدود به مصالح زندگی مادی نيست 69
نبوت و ولايت 69
سخن علامه طباطبائی در نسبت نبوت با ولايت كه نسبت ظاهر با باطن است‏ 69
امام ، حامل ولايت 70
سخن علامه طباطبائی در مورد امام كه حامل درجات قرب و امير قافله اهل‏ ولايت است 70
هر تقرب ، تكامل است و هر تكامل واقعی ، نوعی تقرب است 72
از عبوديت تا ربوبيت 73
مراحل و منازل كلی عبوديت از نظر وصول به نوعی ربوبيت 74
مرحله ربوبيت و تسلط بر هوای نفس 75
مرحله تسلط بر نيروی خيال و انديشه های پراكنده 76
آيا انسان جبرا محكوم انديشه است يا می‏تواند حاكم بر انديشه گردد ؟ 78
در اثر تحت فرمان قرار گرفتن انديشه ، روح از نظر صعودهای روحانی آزاد می‏شود 79
حالت استغراق اولياء در عبادت 79
اثر عبادت در مطيع ساختن قوه واهمه و متخيله 80
سخنی از ابن سينا در اين زمينه 81
مرحله بی‏نيازی از بدن 81
مرحله تحت فرمان قرار گرفتن كشور بدن 82
مرحله تحت فرمان قرار گرفتن طبيعت 82
معجزه مظهری از ولايت تكوينی است 83
قرآن ، معجزات را از پيامبران می‏داند اما به اذن الله 84
حديث معروف و مسلم فريقين در قرب فرائض و نوافل 86
مساله ولايت تكوينی در شيعه ، همان مساله خاص انسان است 87

        برای دانلود کتاب: ولاء ها و ولايتها بر روی لینک زیر کلیک کنید

ولاء ها و ولايتها

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.