خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:رساله احکام بانوان

دانلود کتاب:رساله احکام بانوان

دانلود کتاب:رساله احکام بانوان

ابوالقاسم عليان نژادى

بصورت فايل html

 

فهرست مطالب

پيشگفتار

كتاب حاضر:

چند تذكّر:

1 بلوغ و نشانه هاى آن

2 احكام تقليد

تقليد و پيروى از ديگران از چهار صورت خارج نيست:

3 احكام طهارت و نجاست

استبراء

مسكر مايع و الكلها

عرق جُنب از حرام

راههاى ثابت شدن نجاست

احكام وسواس

مسائل متفرّقه نجاسات

مطهّرات

4 مسائل وضو

5 غسل حيض و احكام آن

1ـ ماهيّت خون حيض

2ـ نشانه ها و علامتهاى خون حيض

3ـ شرايط خون پريود

الف ـ بلوغ

ب ـ نرسيدن به سن يائسگى

جـ كمتر از سه روز نباشد

دـ بيشتر از ده روز نباشد

هـ ـ استمرار

وـ موالات

زـ بين دو حيض بايد حدّاقل ده روز فاصله باشد

محرّمات حائض

الف: انجام عبادتها

ب: انجام تمام كارهايى كه بر جُنُب حرام است

ج: آميزش جنسى

د: طلاق

اقسام زنان حائض

1ـ صاحب عادت وقتيّه و عدديّه

2ـ صاحب عادت وقتيّه

3ـ صاحب عادت عدديّه

4ـ مضطربه

5ـ مبتدئه

6ـ ناسيه

احكام گروههاى ششگانه فوق

نشانه پايان يافتن عادت ماهيانه

وظيفه حائض پس از پايان عادت

مسائل متفرّقه غسل حيض

6 احكام غسل نفاس

خون نفاس چيست؟

شرايط خون نفاس

كارهايى كه بر «نُفَساء» حرام است

وظيفه «نفساء» پس از قطع خون

خونى كه زن پس از ايّام نفاس مى بيند

مسائل متفرّقه نفاس

7 غسل استحاضه

نشانه ها و علامتهاى خون استحاضه

اقسام استحاضه

وظيفه مستحاضه قليله

وظيفه مستحاضه كثيره

تبديل استحاضه قليله به كثيره و بالعكس

روزه در حال استحاضه

مسائل ديگر استحاضه

8 غسل جنابت

نشانه هاى احتلام

كارهايى كه بر جُنب حرام است

كارهايى كه بر جُنب مكروه است

احكام جنابت

9غسل مسّ ميّت

غسلهاى مستحب

10 برخى از احكام غسل

11 احكام مردگان

غسل ميّت

كفن و حَنُوط

نماز ميّت

دفــــن

نبش قبر

چند مسأله ديگر

12 مسائل نماز

احكام اوقات نماز

پوشانيدن بدن در نماز

شرايط لباس به هنگام نماز

برخى از مواردى كه نجس بودن لباس يا بدن نمازگزار جايز است

برخى از مستحبّات و مكروهات لباس نمازگزار

مكان نمازگزار

اذان و اقامه

واجبات و مستحبّات نماز

برخى از مبطلات نماز

نماز مسافر

نماز جماعت(1)

نماز جمعه

13 احكام روزه

كارهايى كه روزه را باطل مى كند

برخى از مكروهات روزه

قضا و كفّاره روزه

زنانى كه روزه بر آنها واجب نيست

روزه هاى حرام و مستحب

14 احكام اعتكاف

15 احكام خمس

16 احكام زكات

مستحقّين زكات

زكات فطره

17 احكام حــج

18 احكام ازدواج

اولياى عقد

شرايط مجاز و غيرمجاز در عقد نكاح

عيوبى كه به خاطر آن مى توان عقد را فسخ كرد.

محارم و عدّه اى از كسانى كه ازدواج با آنها جايز نيست

احكام عقد دائم

احكام پوشش

احكام لمس

احكام نگاه و نظر

گفتگو

اختلاط زن و مرد

مجلس عروسى

حضانت

مسائل متفرّقه ازدواج

احكام شير دادن (رضاع)

آداب شير دادن

مسائل متفرّقه شير دادن

19 احكام طلاق

شرايط طلاق

طلاق بائن و رجعى

طلاق خُلع و مبارات

عدّه طلاق

عدّه زنى كه شوهرش مرده

ترك زينت در ايّام عدّه وفات

مسائل متفرّقه طلاق

20 احكام ارث زن

21 احكام پزشكى

معاينات پزشكى

جلوگيرى از انعقاد نطفه

سقط جنين

تلقيح

مسائل ديگر پزشكى

22 مسائل متفرّقه

             برای دانلود کتاب:رساله احکام بانوان بر روی لینک زیر کلیک کنید

رساله احکام بانوان

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.