خانه » اسلام شناسي » امام زمان (عج) » کتاب: حكومت جهانى مهدى (عج) » 3 آمادگيهاى تكنولوژى و ارتباطى
23

3 آمادگيهاى تكنولوژى و ارتباطى

3 آمادگيهاى تكنولوژى و ارتباطى

 

بر خلاف آنچه بعضى مى پندارند كه رسيدن به مرحله تكامل اجتماعى و رسيدن به جهانى آكنده از صلح و عدالت، حتما