23

تير انداز ماهر 2

تير انداز ماهر 2

پـس پـدرم كـمـان را از آن مـرد گرفت و يك تير از او بگرفت و در زه كمان گذاشت. به قـوت امـامـت كـشـيـد و بـر مـيـان نـشـانـه زد. پـس تـيـر ديـگـر بـگـرفـت و بـر فـاق تير اول زد كـه آن را تـا پـيـكـان بـه دو نـيـم كـرد و در مـيـان تـيـر اول قـرار گـرفـت، پـس تير سوم را گرفت و بر فاق تير دوم زد كه آن را نيز به دو نـيـم كـرد و در مـيـان نـشانه محكم شد تا آن كه نه تير چنين پياپى افكند كه هر تير بر فـاق تـيـر سـابـق آمـد و آن را به دو نيم كرد. هر تير كه حضرت مى افكند، بر جگر هـشـام مـى نـشست و رنگ شومش متغير مى شد تا آن كه در تير نهم بى تاب شد و گفت : نيك انداختى اى ابوجعفر ! تو ماهرترين عرب و عجمى در تيراندازى.
شیخ عباس قمی، منتهي الامال، ج2، ص217-218.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.