23

مطالعه كتاب : سلمان فارسى

كتاب : سلمان فارسى

مؤ لف : سيد جعفر مرتضى عاملى

 فهرست مطالب
 مقدمه دفتر
 مقدمه مترجم
 مقدمه مؤ لف
 باب اول : مقاطعى از زندگانى سلمان
 فصل اول : معرفى سلمان محمدى در چند سطر
 فصل دوم : اسلام آوردن و آزاد شدن از بردگى
 فصل سوم : آگاهى و مسؤ وليت
 فصل چهارم : هم مخالفت با حكومت و هم مشاركت در آن
 باب دوم : سياستها و پيامدها
 فصل اول : روياروى زورگويى
 فصل دوم : تبعيض نژادى رويدادها و مواضع
 فصل سوم : دو سياست متضاد
 فصل چهارم : تبعيض نژادى ،نتايج آثار
 ضميمه
 كلام آخر

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.