خانه » احادیث ائمه (ع) » ?صاحب خانه ها
23

?صاحب خانه ها

?صاحب خانه ها

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﻪِ عليه السّلام :
ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟَﻪُ ﺩَﺍﺭٌ ﻓَﺎﺣْﺘَﺎﺝَ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﺇِﻟَﻰ ﺳُﻜْﻨَﺎﻫَﺎ ﻓَﻤَﻨَﻌَﻪُ ﺇِﻳﺎﻫَﺎ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﺰﱠﻭَﺟَﻞﱠ ﻳَﺎ ﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘِﻰ ﺃَ ﺑَﺨِﻞَ ﻋَﺒْﺪِﻯ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻯ ﺑِﺴُﻜْﻨَﻰ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭِ ﺍﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﻋِﺰﱠﺗِﻰ ﻭَ ﺟَﻠَﺎﻟِﻰ ﻟَﺎ ﻳَﺴْﻜُﻦُ ﺟِﻨَﺎﻧِﻰ ﺃَﺑَﺪﺍً.

ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺆﻣﻨﻰ به نشستن ﺩﺭ ﺁﻥ #ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ باشد ﻭ او از سکونتش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ (ﻳﺎ ﺩﺭﻳﻎ ورزد) ﺧﺪﺍﻯ ﻋﺰﻭﺟﻞ به فرﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺧﻄﺎﺏ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻯ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻣﻦ! یکی از ﺑﻨﺪگانم  به بندﻩ ﺩﻳﮕﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺭ #ﺧﺎﻧﻪ_ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺨﻞ ﻭﺭﺯﻳﺪ، به عزﺕ ﻭ ﺟﻠﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ #ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻦ نخواهد شد.

? ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻰ ﺟﻠﺪ 4 ﺻﻔﺤﻪ 73

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.