23

فقه و اخلاق

فقه و اخلاق

محدودة اذن و اجازه زن از شوهر خود چيست؟ و در مقابل، مرد چه وظيفه اي دارد؟
به طور كلّي زن بايد حقوق طبيعي مرد را اداء كند و آن حقوق، يكي ارضاء غريزة جنسي او به شكل متعارف است و ديگري ادارة خانه و فرزندان، يعني نظم و انتظام منزل و تربيت اولاد، به شكل متعارف است. چنانكه مرد هم بايد حقوق طبيعي زن را اداء كند و آن حقوق، يكي ارضاء غريزة جنسي به شكل متعارف است و ديگري تأمين هزينة زندگي و ادارة خانه و فرزندان از جهت مخارج و نفقه به شكل متعارف. و غير از آنچه گفته شد بر يكديگر هيچ حقّ و وظيفه اي ندارند، جز آنکه زن هم فقط در خصوص بيرون رفتن از منزل، بايد از همسر خود كسب اجازه كند و اين امر، يك مسألة مسلّم در فقه است و همچنان كه روايات بر آن دلالت دارد، براي حفظ جهات عفّت هم، حقّ به جا و درستي است؛ لكن آن امر كلّي كه لازم است همة مردان و زنان بالأخص همسران جوان به آن توجّه نمايند، اين است كه صِرف قانون و فقه که به طور مختصر بيان شد، نمي تواند تشكّل خانه و خانواده را اداره كند و بايد به ضميمة آن و مقدّم بر آن، «رفق و مدارا و فداكاري و گذشت و چشم پوشي و ايثار و خلاصه محبّت و مودّت طرفيني» در زندگي وجود داشته باشد، تا به اين وسيله، اخلاق و دلبستگي و محبّت، فضاي زندگي و خانه را پُر و آكنده كند و تنها در اين صورت است که ضوابط قانوني و شرعي مربوط به نهاد خانواده نيز به بهترين وجه اجراء خواهد شد.

پی نوشت :
سيماي زن در اسلام( دفتر دوّم )، آيت الله مظاهري، س15

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.