بایگانی روزانه: آگوست 7, 2017

محب از حب ذات مى گذرد

محب از حب ذات مى گذرد وحدت ويگانگى محبوب تا آنجا در جذبه انسان اثر مى گذارد که او تمامى محبوبها را کنار مى گذارد ودر اثر توحيد در عشق وعشق توحيدى، از حب ذات که فطرى اوست، سفر کرده، بدانجا مى رسد که …

ادامه نوشته »