بایگانی روزانه: مرداد ۱۶, ۱۳۹۶

محب از حب ذات مى گذرد

محب از حب ذات مى گذرد وحدت ويگانگى محبوب تا آنجا در جذبه انسان اثر مى گذارد که او تمامى محبوبها را کنار مى گذارد ودر اثر توحيد در عشق وعشق توحيدى، از حب ذات که فطرى اوست، سفر کرده، بدانجا مى رسد که …

ادامه نوشته »