بایگانی روزانه: آگوست 16, 2017

گوهر شناسى بحيراى راهب

گوهر شناسى بحيراى راهب بحيراى راهب مسيحى که وجودش خالى از گوهر عشق نبود در اولين برخورد با بزرگترين گوهر گرانبهاى محبت که در ميان عالم جسم وجسمانيات پنهان شده بود از تشعشعات وجودى اش او را شناخت وتشخيص داد، حال آن که همراهان …

ادامه نوشته »