بایگانی روزانه: مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

گوهر شناسى بحيراى راهب

گوهر شناسى بحيراى راهب بحيراى راهب مسيحى که وجودش خالى از گوهر عشق نبود در اولين برخورد با بزرگترين گوهر گرانبهاى محبت که در ميان عالم جسم وجسمانيات پنهان شده بود از تشعشعات وجودى اش او را شناخت وتشخيص داد، حال آن که همراهان …

ادامه نوشته »