بایگانی روزانه: مرداد ۲۸, ۱۳۹۶

هديه براى يکى کردن محبوبها است

هديه براى يکى کردن محبوبها است در صفحات پيشين ديديم که از آثار اوليه عشق، انتخاب محبوب واحد است ودانستيم که رسم عاشق نيست با يک دل دو دلبر داشتن. اکنون بر آنيم تا روشن کنيم که مى توان دوستها ودوستيهاى گوناگون را – …

ادامه نوشته »