بایگانی روزانه: آگوست 19, 2017

هديه براى يکى کردن محبوبها است

هديه براى يکى کردن محبوبها است در صفحات پيشين ديديم که از آثار اوليه عشق، انتخاب محبوب واحد است ودانستيم که رسم عاشق نيست با يک دل دو دلبر داشتن. اکنون بر آنيم تا روشن کنيم که مى توان دوستها ودوستيهاى گوناگون را – …

ادامه نوشته »