بایگانی روزانه: آگوست 20, 2017

هداياى مادى ومعنوى

هداياى مادى ومعنوى دارائيهاى انسان چون وجود خودش دو جنبه دارد. يک قسم دارائيهاى مادى است که بخشش وانفاق وهديه بر حسب ظاهر از آن مى کاهد، همچون يک تابلوى جالب، يک دسته گل خوشبو ويا يک پيراهن زيبا که با اهداى آنها به …

ادامه نوشته »