بایگانی روزانه: مرداد ۲۹, ۱۳۹۶

هداياى مادى ومعنوى

هداياى مادى ومعنوى دارائيهاى انسان چون وجود خودش دو جنبه دارد. يک قسم دارائيهاى مادى است که بخشش وانفاق وهديه بر حسب ظاهر از آن مى کاهد، همچون يک تابلوى جالب، يک دسته گل خوشبو ويا يک پيراهن زيبا که با اهداى آنها به …

ادامه نوشته »