بایگانی روزانه: شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

مقام اهل تسليم

مقام اهل تسليم اهل اطاعت وتسليم را مقامى بس ارجمند است که جز زبان قرآن وحديث، ياراى کشف از آن را ندارد. از طرفى، در بيان قرآن مجيد مطيعان را معيت وهمراهى با انسانهاى کامل وپيشوايان بزرگوار است: (ومن يطع الله والرسول فاولئک مع …

ادامه نوشته »