بایگانی روزانه: شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

محب در حصن حصين محبوب

محب در حصن حصين محبوب حصن محبوب، فضايى است که به نور وجود او منور مى شود. پس، اگر وجود محبوب، چراغى را ماند که کور سوئى مى زند وبه نسيم مژه بر هم زدنى خاموش مى شود، ميدان ديد محب هم به همان …

ادامه نوشته »