بایگانی روزانه: سپتامبر 2, 2017

محب در حصن حصين محبوب

محب در حصن حصين محبوب حصن محبوب، فضايى است که به نور وجود او منور مى شود. پس، اگر وجود محبوب، چراغى را ماند که کور سوئى مى زند وبه نسيم مژه بر هم زدنى خاموش مى شود، ميدان ديد محب هم به همان …

ادامه نوشته »