بایگانی روزانه: سپتامبر 6, 2017

خستگى ناپذيرى در راه محبوب

خستگى ناپذيرى در راه محبوب از خواص ديگر محبت اين است که محب در راه محبوب خستگى نمى پذيرد. چرا که در اين ديار، کسالت وملال وبى حالى وضعف معنائى ندارد. محبت، حرارت درونى قلب وآتش پر شراره روح مى باشد وخود نيروئى است …

ادامه نوشته »