بایگانی روزانه: شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

خستگى ناپذيرى در راه محبوب

خستگى ناپذيرى در راه محبوب از خواص ديگر محبت اين است که محب در راه محبوب خستگى نمى پذيرد. چرا که در اين ديار، کسالت وملال وبى حالى وضعف معنائى ندارد. محبت، حرارت درونى قلب وآتش پر شراره روح مى باشد وخود نيروئى است …

ادامه نوشته »