بایگانی روزانه: اکتبر 1, 2017

ايمانيان به تبع مولايشان خستگى ندارند

ايمانيان به تبع مولايشان خستگى ندارند دوستان واولياى خداوند نيز هرگز از خواندن قرآن ونجوا کردن با خدايشان خسته نمى شوند وهر چه بيشتر مى خوانند ومى گريند متلذذتر وافروخته تر مى شوند وچنين کسانى از طول رکوع وسجود، که وصال يار است، به …

ادامه نوشته »