بایگانی روزانه: اکتبر 28, 2017

اقتباس نور از مراتب پايين آغاز مى شود

اقتباس نور از مراتب پايين آغاز مى شود در نتيجه گفتار کوتاه اين بخش مى بينيم که نظام جهان در شکل طولى خود، چنين است که هر موجود بالاتر ايجاد کننده وفيض دهنده موجود پايين تر وهر موجود دانى گيرنده نور هستى وکمالات از …

ادامه نوشته »