بایگانی روزانه: نوامبر 4, 2017

اسلام انقلاب ماهيت مى کند

اسلام انقلاب ماهيت مى کند در فقه اسلامى يکى از مطهرات، اسلام است که جان کافر را به موجودى ديگر تبديل مى نمايد وتمام احکام پيشين را مى پوشاند وجبران مى کند. واين از آن جهت است که تمامى ارکان دين جز محبت نيست. …

ادامه نوشته »