بایگانی روزانه: نوامبر 11, 2017

آثار اخروى محبت اهل بيت در حديث مورد بحث

آثار اخروى محبت اهل بيت در حديث مورد بحث اثر اخروى، پاداش وپذيرائى محبوب است از محب خود واين پذيرائى نتيجه وثمره آن درياى زلال محبت وآن سوز وگداز است که عاشق در دنيا ناخالصيهاى خود را از دست داده وتمامى آنها را تبديل …

ادامه نوشته »