بایگانی روزانه: نوامبر 16, 2017

ارزش انتظار

ارزش انتظار در دوره هجران محبوب، با شکوه ترين روزهاى عاشق، چشم براهى وانتظار است ومرگ عاشق در حال انتظار به مثابه فدا کردن خود در راه وآستانه محبوب مى باشد. امام صادق عليه السلام فرمود: من مات منکم على هذا الامر منتظرا له …

ادامه نوشته »