بایگانی روزانه: نوامبر 21, 2017

آنچه در عالم آخرت است، کشته دنياست

آنچه در عالم آخرت است، کشته دنياست آنچه براى انسان در عالم آخرت از نعيم وعذاب، خوشى والم، خانه وکاشانه وجود دارد، حاصل وکشته اين دنياست. زيرا رابطه دنيا وآخرت رابطه زراعت وکشت ودرو مى باشد. على عليه السلام مى فرمودند: وان اليوم عمل …

ادامه نوشته »