بایگانی روزانه: نوامبر 28, 2017

گذشت از لغزشهاى محب

گذشت از لغزشهاى محب از خصايص وصفات محبوب حق، گذشت وعفو از خطاها ولغزشهاى محب وعاشق است. زيرا محبوب براى ارتقاى درجات قرب عاشق وقرار گرفتن او در حصن حصين خود، از محب نگهدارى وحفاظت مى کند وبدين وسيله بر عيوب او پرده عفو …

ادامه نوشته »