بایگانی روزانه: سپتامبر 7, 2018

شهید عباس میرزایی

هر نمازی که می‌خوانیم آخرین نمازمان و هر ثانیه را آخرین لحظه زندگی خودمان به حساب آوریم شهید عباس میرزایی طبق معمول موقع عملیات کفش هایش را در آورده بود و با پای برهنه توی منطقه راه می رفت. ازش پرسیدم: چرا با پای …

ادامه نوشته »