بایگانی روزانه: نوامبر 4, 2018

شهید اکبر خرد پیشه شیرازی

اگر خواستيد بدانيد اين انقلاب چقدر ارزش دارد، بايستي ديد چقدر دشمن داريم. شهید اکبر خرد پیشه شیرازی مقام معظم رهبری در مورد او[شهيد شيرودي] می گوید: او تنها نظامی ای بود که در نماز به او اقتدا کردم . در واقع شهید شیرودی …

ادامه نوشته »