بایگانی روزانه: ژانویه 8, 2019

زنان چادری

🌹اگر زنان چادری میخواستند نشانشان میدادم عرقی که در فصل گرما بخاطر حفظ حجاب می ریزند دانه دانه اش خورشید است. شما خورشید خدا هستید و سه جا برای او نور میشود … آیت الله بهاءالدینی

ادامه نوشته »

🔘 تجوید قرائت امام جماعت

🔘 تجوید قرائت امام جماعت 🔷سؤال: وظیفه شرعی شخص به خصوص معلم قرآن کریم که یقین دارد امام جماعت، نماز خود را از جهت #تجوید غلط می خواند چیست؟ در حالی که این فرد به دلیل عدم شرکت در #نمازجماعت در معرض تهمت های …

ادامه نوشته »

📿 سجده و تیمّم بر سیمان و موزائیک

📿 سجده و تیمّم بر سیمان و موزائیک 🖍سؤال: #سجده و #تیممبرسیمان و #موزائیک چه حکمی دارد؟ 🖌جواب: سجده و تیمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط، ترک تیمّم بر #سیمان و موزائیک است. احکامنماز #احکامسجده #احکامتیمم #سجدهبرموزاییک #سجدهبر_سیمان @leader_ahkam

ادامه نوشته »

🌀اگر کنترل ذهن نداشته باشی، ذهنت خود‌به‌خود بیمار می‌شود

🌀اگر کنترل ذهن نداشته باشی، ذهنت خود‌به‌خود بیمار می‌شود 🌀چرا اگر خودمان را رها کنیم، خراب می‌شویم؟ مگر فطرت ما الهی نیست؟! 💎 #کنترلذهندرمسیرتقرب (ج۵) قسمت اول 💠انسان اگر تربیت نشود، خراب می‌شود؛ به‌دلیلِ دشمن بیرونی (ابلیس) و ساختار درونی (نفس) 💠در ذهن انسان …

ادامه نوشته »

📌چرا برای جزئی‌ترین خواسته‌هایمان باید به خدا مراجعه کنیم؟

📌چرا برای جزئی‌ترین خواسته‌هایمان باید به خدا مراجعه کنیم؟ یکی از وجوهش «توکل» است 📌خدا در اربعین دارد نشان می‌دهد «کار، دستِ خودم است!» 💎 #هرهفتهیکنکتهاربعینی (۶) ⭕️ یک مدیر موفق برای یک سازمان، مدیری است که ارباب رجوع و کارمندانش، برای کارهای روزمرۀ …

ادامه نوشته »