بایگانی روزانه: ژانویه 12, 2019

شهید سید مهدی احمد پناهی

ديوانه و عاشق حسين عليه السلام بودن به حرف نيست. به سخن و صحبت تمام نمي شود، بلكه بايد در عمل سردار عشق بود و در عمل دوست داشتن امام حسين عليه السلام را نشان داد. شهید سید مهدی احمد پناهی با اینکه ما …

ادامه نوشته »