دانلود کتاب: حكمت عملى ( تهذيب نفس ، اداره منزل و اجتماع از ديدگاه خواجه نصيرالدّين طوسى )

دانلود کتاب: حكمت عملى ( تهذيب نفس ، اداره منزل و اجتماع از ديدگاه خواجه نصيرالدّين طوسى )

اقتباس از : اخلاق ناصرى

اثر : سيّد محمّد رضا غياثى كرمانى

بصورت فايل html

 فهرست مطالب
 فصل اوّل : شناخت موضوع و مبادى تهذيب اخلاق
 فصل دوّم : شناخت نفس انسانى كه نفس ناطقه ناميده مى شود
 فصل سوّم : تعداد قوه هاى نفس انسانى و تميز آنها از يكديگر
 فصل چهارم : انسان اشرف موجودات است
 فصل پنجم : كمال و نقص نفس انسان
 فصل ششم : مراد از كمال نفس و ردّ مخالفين در اين موضوع
 فصل هفتم : خير و سعادت كه همان كمال مطلوب است
 فصل اوّل : تعريف و حقيقت خُلق و بيان امكان تغيير اخلاق
 فصل دوّم : اشرفيّت تهذيب اخلاق بر هر چيز ديگر
 فصل سوّم : مكارم اخلاق كه عبارتند از اجناس فضايل
 فصل چهارم : انواع مندرج تحت اجناس فضايل
 فصل پنجم : رذايلى كه در مقابل فضايل هستند
 فصل ششم : فرق ميان فضايل و شبه فضايل
 فصل هفتم : شرف عدالت بر ساير فضايل و شرح احوال و اقسام آن
 فصل هشتم : ترتيب اكتساب فضايل و مراتب سعادات
 فصل نهم : حفظ سلامتى نفس كه عبارت از حفظ فضايل است
 فصل دهم : معالجه امراض نفس كه عبارت از ريشه كن كردن رذايل است
 فصل اوّل : دليل نياز انسان به منزل و شناخت پايه هاى آن
 فصل دوّم : تدبير اموال و ارزاق
 فصل سوّم : اداره اهل منزل
 فصل چهارم : روش اداره فرزندان
 فصل اوّل : نياز مردم به زندگى جمعى و بررسى ماهيت و ارزش علم اداره اجتماع
 فصل دوّم : محبّت و اقسام آن
 فصل سوّم : پيرامون جوامع بشرى و شرح حالات آنها
 فصل چهارم : اداره مملكت و آداب و رسوم رهبران ممالك
 فصل پنجم : وظيفه ملّت در برابر دولت و رهبر
 فصل ششم : فضيلت دوستى و كيفيت معاشرت با دوستان
 فصل هفتم : كيفيّت معاشرت با اقشار مختلف مردم
 فصل هشتم : وصاياى افلاطون و پايان كتاب

برای دانلود كتاب : حكمت عملى ( تهذيب نفس ، اداره منزل و اجتماع از ديدگاه خواجه نصيرالدّين طوسى )

بر روی لینک زیر کلیک کنید

حكمت عملى ( تهذيب نفس ، اداره منزل و اجتماع از ديدگاه خواجه نصيرالدّين طوسى )