دانلود کتاب :وهابیت بر سر دو راهی

دانلود کتاب :وهابیت بر سر دو راهی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

بصورت فايل html

مقدّمه

آيا وهّابيّت به پايان عمر خود نزديك مى شود؟!

1ـ خشونت فوق العاده

گروه طالبان

سپاه صحابه

خشونت در عراق

خشونت در زادگاه وهّابيّت

ريشه هاى خشونت در تعليمات پيشوا

چراغ سبز براى خشونت

خشونت و ضربه شديد بر پايه هاى اسلام

تضادّ عجيب

به صراحت اعلام مى كنيم

2ـ تحميل عقيده

يك خاطره تلخ!

وظيفه اصلى متولّيان خانه خدا

بدترين صورت تحميل عقيده!

وهّابيان روشنفكر و ميانه رو

3ـ تعصّب شديد و افراطى

4ـ عدم آشنايى به ارزش هاى فرهنگى

نابودكردن گران بهاترين آثار تاريخى اسلام

تضادّى ديگر: چرا هنوز بارگاه پيامبر برپاست؟!

5ـ جمود و مخالفت با هر پديده نوين

تضادّى ديگر!

دلايل ناكامى ابن تيميّه

6ـ ضعف منطق و برداشت نادرست از شش واژه قرآنى

نقد و بررسى

الف) مفهوم «شرك»

ب) مفهوم «إله»

توضيح بيشتر

ج) مفهوم «عبادت»

د) مفهوم «شفاعت»

عذر ناموجّه

هـ ) مفهوم «دعا در قرآن»

نتيجه:

و ) بدعت در كتاب و سنّت

1ـ فـريادى كـه از مكـّه برخاست!

يوسف بن علوى و نقد شجاعانه اش

نمونه هايى از تقريظ هاى كتاب

محتواى كتاب

يادآورى لازم

وهّابيّون جديد

الف) قشر جديد وهّابى

ب) خطر غلاة

2ـ فريادى ديگر از نويسنده شجاعى ديگر

كتاب داعية و ليس نبياً!

فشرده اى از كتاب «داعية و ليس نبياً»

فصل اول : نقد كشف الشبهات

غلو و زياده روى درباره صالحان

تناقض در كلمات شيخ

فصل سوّم : ادامه راه

مهمترين اتّهامات پيشوايان وهّابى

بيانيه هيئت علماى بزرگ سعودى

بيان من هيئة كبار العلماء

ترجمه بيانيه هيئت علماى بزرگ سعودى

تحليل كوتاهى در مورد اين بيانيّه

توصيه دوستانه به علماى حجاز

فهرست منابع

برای دانلود کتاب : وهابیت بر سر دو راهی بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید