خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب: اصول كافي جلد دوم

دانلود کتاب: اصول كافي جلد دوم

دانلود کتاب:  اصول كافي جلد دوم


ثقةالاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي (ره)

( با ترجمه و شرح حاج سيد جواد مصطفوي )

 بصورت فايل html

واگذارى امر دين به پيغمبر و ائمه عليهم السلام
در اينكه ائمه بكدام دسته از گذشتگان ميمانند و كراهت قول بنبوت ايشان
ائمه عليه السّلام محدث ومفهمند
بيان ارواحيكه در ائمه عليهم السلام موجود است
روحيكه خدا ائمه را به آن استوار مى سازد
زمانيكه امام بتمام علوم امام پيش از خود آگاه مى شود
ائمه صلوات الله عليهم در علم و شجاعت و اطاعت برابرند
امام عليه السلام امام پس از خود را مى شناسد و آيه …
امانت عهديست از جانب خدا كه براى هر يك از ائمه بسته شده
ائمه عليهم السلام جز بعهد و فرمان خدا كارى را انجام نداده و نمى دهند و از آن تجاوز نمى كنند
اموريكه امامت امام عليه السلام را ثابت مى كند
ثبوت امامت در اعقاب و عدم رجوعش به برادر و عمو و خويشان ديگر
مواردى كه خداى عزوجل و رسولش بر ائمه عليهم السلام يكى پس از ديگرىتصريح كرده اند
اشاره و نص بر اميرالمؤ منين عليه السلام
باب اشاره و نص بر حسن بن على عليه السلام
(اشاره و نص بر حسين بن على عليهماالسلام )
باب (اشاره و نص بر على بن الحسين صلوات اللّه عليهما)
باب (اشاره و نص بر ابيجعفر (امام باقر) عليه السلام )
باب (اشاره و نص بر ابى عبداللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام )
باب (اشاره ونص بر ابى الحسن موسى عليه السلام )
اشاره و نص بر حضرت ابوالحسن الرضا عليه السلام
(اشاره و نص بر ابى جعفر دوم (امام نهم ) عليه السلام )
(اشاره و نص بر حضرت ابى الحسن ثالث (امام دهم ) عليه السلام )
(اشاره و نص بر حضرت ابى محمد (امام حسن عسكرى ) عليه السلام )
اشاره و نص بر صاحب خانه (امام زمان عجل الله تعالى فرجه و) عليه السلام
ذكر نام كسانيكه آن حضرت عليه السلام را ديده اند
(نهى از نام بردن آن حضرت )
باب نادريست درباره غيبت
(در امر غيبت )
(آنچه ادعاى امامت راستگو را از دروغگو معلوم ميكند)
(كراهيت تعيين وقت ظهور امام عليه السلام )
بررسى و آزمايش
آنكه امامش را شناسد تقدم و تاءخر اين امر زيانش نرساند
درباره نااهليكه ادعاء امامت كند و كسيكه همه ائمه يا بعضى از ايشان را انكار كند وآنكه …
كسيكه خداى عزوجل را بدون امامى از جانب او ديندارى كند
كسيكه بميرد و پيشوائى از ائمه هدى نداشته باشد و اين باب جزء باب سابق است
درباره سادات حقشناس و منكر حق
آنچه هنگام درگذشت امام بر مردم واجبست
زمانى كه امام ميفهمد امر امامت باو رسيده است
حالات ائمه عليهم السلام از نظر سن
امام را جز يكى از ائمه غسل نمى دهد
كيفيت ولادت ائمه عليهم السلام
كيفيت آفرينش بدنها و روحها و دلهاى ائمه عليهم السلام
در بيان تسليم و فضيلت مسلمين
در اينكه بر مردم لازمست پس از اداى حج خدمت امام آيند و …
فرشتگان بخانه ائمه در آيند و بر فرشتگان گام نهند و بر ايشان اخبار آورند
جن نزد ائمه آيند و مسائل دينى خود را بپرسند و در كارهاى خود بآنها روى آورند.
هرگاه امر امامت ائمه عليهم السلام آشكار شود بحكم داود و خاندانش حكم كنند و گواهنخواهند
سرچشمه علم از خانه آل محمد عليهم السلام است
هر حقى كه در دست مردمست از نزد ائمه عليهم السلام آمده و هر چه از نزد آنها نيامدهباطلست
در بيان آنچه وارد شده كه حديث ائمه صعب و مستصعب است
اوامر پيغمبر صلى اللّه عليه وآله درباره خير خواهى ائمه مسلمين و ملازمت جماعت ومعرفى ايشان
حقوق واجب امام بر رعيت و رعيت بر امام عليه السلام
همه زمين متعلق بامام عليه السلام
روش امام درباره خود و وضع خوراك و پوشاكش در زمان حكومتش .
باب نادر
در اين باب نكته ها و برگزيده هائيست از قرآن درباره ولايت
در روايات برگزيده و كلى راجع به ولايت
در شناسائى ائمه دوستان خود را و واگذارى كارشان به ائمه عليه السلام
ابواب تاريخ : زندگى و وفات پيغمبر (ص )
باب نهى از سر كشيدن بر قبر پيغبمر صلى الله عليه و آله
باب زندگانى اميرالمؤ منين صلوات الله عليه
زندگانى حضرت زهرا، فاطمه عليهما السلام
زندگانى حسن بن على صلوات الله عليهما
زندگى حسين بن على عليهماالسلام
زندگانى على بن الحسين عليهماالسلام
(زندگانى ابى جعفر محمد بن على عليه السلام )
زندگانى ابو عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام
زندگانى ابوالحسن موسى بن جعفر عليهم السلام
زندگانى ابوالحسن الرضا عليه السلام
زندگانى حضرت ابيجعفر محمد بن على الثانى (امام نهم ) عليه السلام
(زندگانى حضرت ابوالحسن على بن محمد(امام دهم )(عليهما السلام (والرضوان )
زندگانى حضرت ابى محمد حسن بن على امام يازدهم عليهماالسلام
(زندگانى حضرت صاحب الزمان عليه السلام )
(آنچه درباره دوازده امام رسيده و تصريح بامامت آنها)
(هرگاه درباره كسى چيزى گويند كه او نداشته باشد و فرزند يا فرزند زاده …
همه امامان عليهم السلام به امر خداى تعالى قائم و بسويش رهبرند
صله به امام عليه السلام
درباره فى و انفال و بيان خمس و احكام آن و چيزهائى كه خمسش واجب است

برای دانلودكتاب :  اصول كافي جلد دوم بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

23 شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.