دانلود کتاب:زيبــــــايـــيــــهاى اخــــــــلاق

دانلود کتاب:زيبــــــايـــيــــهاى اخــــــــلاق

پايگاه اطلاع رساني استاد حسين انصاريان

 بصورت فايل html

فهرست مطالب

مشخصات كتاب

سخن ناشر

پيشگفتار

بخش اول : تفاوت مؤمن و فاسق

فضايل و رذايل   …21

پرسش و پاسخى از حضرت حق   …22

حوزه ى ايمان و حوزه ى فسق   …23

سرنوشت مؤمنان در قيامت   …24

ارزش مؤمن   …28

سرنوشت فاسقان در قيامت   …30

نكات مورد توجه در آيه ى شريفه   …30

1 ـ أمّا الذين فسقوا   …30

2 ـ كُلّما أرادوا أن يخرجوا منها . . .   …32

3 ـ فمأواهم النار   …32

فاصله اى زياد بين مؤمن و فاسق   …33

مؤمن تسليم خواسته ى خداست   …34

دعاى مستجاب   …35

قناعت عالم ربّانى   …39

بخش دوم : ايمان و اهل ايمان

حقيقت ايمان   …43

ايمان در قرآن و روايات   …43

تفسير دين در كلام پيامبر اسلام   …47

ايمان   …48

نثار جان براى حفظ عفت   …50

قلب سليم محصول ايمان   …52

زكات   …52

سخاوت در روايات   …55

نماز يا آب دين   …57

نماز گامى براى توبه   …59

نماز شرط قبولى اعمال   …60

نماز ستون دين   …61

لطيفه ى روايى   …62

بخش سوم : راه ظهور سلامت جسم و جان

عروق بدن   …67

عروق معنوى   …68

فايده ى روزه   …69

سلامت بدن   …69

پرخورى در روايات   …70

كم خورى در روايات   …71

روزه ى تن و روح   …72

روزه سپر آتش   …75

استجابت دعاى چهار گروه   …76

1 ـ دعاى پدر به فرزند   …76

داستانى عجيب از دعاى پدر به فرزند   …76

2 ـ دعاى ستمديده بر ضد ستمكار   …78

با سلاح دعا ستمكار را مغلوب كرد   …80

3 ـ دعاى معتمر   …82

عمره در كلام ائمه ى اطهار (عليهم السلام)   …82

دعايى عجيب كنار خانه ى حق   …84

4 ـ دعاى روزه دار   …85

بخش چهارم : حسنات اخلاقى

هدف آفرينش انسان   …89

انسان مطلع الفجر اسماى حق   …91

حسن خلق   …95

درخت بهشتى   …97

هدف بعثت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

اخلاق عامل اجراى احكام   …98

برترين حقيقت در ميزان عمل   …100

اخلاق نيكو از حقايق عظيم است   …102

حسن خلق در كلام صاحب خلق عظيم   …103

مصاديق حسن خلق   …106

بخش پنجم : حسن خلق نيرومندترين وسيله ى نجات

خلق نيكو   …111

نجات از اعدام به سبب حسنات اخلاقى   …112

ادب حر بن يزيد رياحى   …114

حسن خلق ، قوى ترين جاذبه   …120

عبادات و اخلاق   …121

ريشه ى خوبى ها و زشتى ها   …124

پنج ويژگى و خصلت از نيكان   …126

جايگاه اخلاق در معارف الهى   …128

برگشت به اخلاق راه نجات از مفاسد   …129

بخش ششم : كشتزار دنيا و دروگاه آخرت

دنيا مزرعه ى آخرت   …133

قيامت و دروگران   …135

فرار بدكاران از بدكاران در قيامت   …137

حسنات اخلاقى در كلام حضرت حق   …138

وفاى به عهد   …141

نشكستن پيمان   …141

حفظ پيوند با آنان كه خدا فرمان داده است   …142

خوف از خدا   …143

كفن دزد بنى اسرائيلى   …145

جوان خائف   …146

بيم از بدى حساب   …147

صبر و استقامت   …147

انفاق در پنهان و آشكار   …149

دفع بدى با خوبى   …150

ثواب زيارت امام رضا (عليه السلام)   …151

بخش هفتم : آثار پرفايده ى حسن خلق   …153

آثار حسن خلق   …155

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ   …155

مراتب حيات   …156

حيات طبيعى يا مادّى   …157

حيات معنوى   …158

حيات طيّبه   …159

حيات برتر و ملكوتى   …161

كامل ترين مؤمنان   …162

مقرب ترين انسان در قيامت به پيامبر   …163

چهار خصلت اخلاقى   …165

تأخير مرگ به سبب حسن خلق   …168

تبليغ اخلاق با آراسته بودن به اخلاق   …169

بزرگترين معلم اخلاق   …170

رسيدن به عرفان عملى در پرتو حسنات اخلاقى   …172

بخش هشتم : تعاليم اخلاقى حيات بخش پيامبر اسلام   …175

وصاياى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) به ابوذر   …177

1 ـ نظر به مادون و چشم پوشى از نظر به مافوق   …178

2 ـ عشق ورزى به تهيدستان و فقيران   …181

داستان جنيد بغدادى و مسكين   …183

عزّت نفس زنى تهيدست   …184

چهره اى برجسته و مؤمن در لباس باربرى   …185

3 ـ حق گويى   …187

حضرت يحيى و حق گويى   …189

ابن سكّيت و حق گويى   …190

4 ـ صله ى رحم   …191

5 ـ نترسيدن از سرزنش سرزنش كنندگان   …193

6 ـ بسيار گفتن « لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم »   …194

بخش نهم : توصيه هاى حق به حسنات اخلاقى

سفارش خدا به پيامبران   …201

1 ـ ورع   …202

غفلت از حجاب درون   …203

حقيقت يقين   …204

2 ـ احترام به محتاج و فقير   …206

3 ـ مايه هاى تقرب به خدا   …208

پرسش هاى موسى از خدا و پاسخ خدا   …210

4 ـ سه توصيه حضرت حق به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)   …212

خذ العفو   …213

وأْمُرْ بالعرف   …215

وأعرض عن الجاهلين   …215

اصول فضايل اخلاقى   …215

بخش دهم : روش پاكان در زندگى   …219

دستورات اخلاقى خداى متعال به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)   …221

1 ـ اخلاص   …222

سفارش پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) به معاذ   …224

معناى اخلاص   …225

اخلاص بى نظير امام مخلصان   …227

اخلاص بنا كننده ى مسجد گوهرشاد   …229

جوشش اخلاص از پاكدلى گمنام   …230

اخلاص ، مرتفع ترين قله ى معنويت   …230

با خالصان باش   …232

خدا و شيطان   …232

2 ـ عدالت در خشنودى و خشم   …233

ثمره ى عدالت   …234

3 ـ ميانه روى به هنگام توانگرى و تهيدستى   …236

4 ـ گذشت و چشم پوشى از كسى كه ستم ورزيده   …240

روزى هفتاد بار گذشت كن   …242

گذشت قيس بن عاصم   …242

من هم مانند تو اشتباه مى كنم   …243

گذشت حضرت يوسف از برادران   …243

گذشت امام سجّاد (عليه السلام) از كنيز خطاكار   …244

گذشت شگفت انگيز پيامبر   …244

برخورد كريمانه با خدمتكار   …245

نصيحت امام سجاد (عليه السلام) به دلقكى بيكار   …245

5 ـ عطا و بخشش به كسى كه تو را محروم نموده   …246

احسان پيامبر به اهل مكه   …247

6 ـ صله ى رحم با كسى كه با تو قطع پيوند نموده   …248

بخش يازدهم : ( قسمت دوم روايت ) زبان و چشم صالحان

7 ـ زبان و گفتار و خاموشى   …251

خطرات زبان   …253

خاموشى و انديشه   …255

8 ـ گفتار ذكر گونه   …259

9 ـ نظر به عبرت   …261

عبرت ها در رباعيات بابا طاهر   …264

پند گرفتن حتى از راهزن   …266

عبرت ها در اشعار حافظ   …267

پند و عبرت در غزل سعد كافى   …267

بخش دوازدهم : آراستگى اهل معنى   …269

كسب حسنات   …271

اهل معنى و توحيد   …272

اهل معنى و نبوت   …273

اهل معنى و قرآن   …276

داستانى از زيان شكستن سكوت   …278

اهل معنى و ولايت و امامت   …279

اهل معنى و عمل   …282

همه ى موجودات در خدمت انسان   …285

طى اللسان عارف وارسته شيخ نخودكى   …287

پديد آمدن چشمه ى آب با دم عيسوىِ عارفى وارسته   …287

كرامتى شگفت از سالكى كم نظير   …288

بخش سيزدهم : اخلاق كليد خير دنيا و آخرت

كليد خير دنيا و آخرت   …293

اخلاقى كه خدا مى پسندد   …294

سخنى از عبدالرزاق كاشانى   …297

روايتى مهم در صفات پسنديده   …298

پاداش خصلت هاى پسنديده   …300

وفاى به عهد   …303

اهل بيت و وفاى به عهد   …304

راستى در زبان   …306

حيا نمودن از امور زشت و ناپسند   …307

خوش اخلاقى با خانواده و همه ى مردم   …310

حديثى قابل توجه   …311

حسن خلق عامل نجات   …313

كمال خوش رفاقتى   …314

بخش چهاردهم : ( قسمت دوم روايت ) نيكى با ديگران

يتيم نوازى   …319

احسان به يتيم   …320

اكرام به يتيم   …321

اطعام به يتيم   …321

انفاق به يتيم   …321

ازدواج يتيم   …322

حفظ مال يتيم   …322

خوردن مال يتيم   …323

پناه دادن به يتيم   …324

برخورد نامناسب با يتيم   …324

كار براى يتيم   …325

روايات و يتيم   …325

آمرزش والدين با اعمال نيك فرزندان   …326

پاداش يتيم نوازى   …326

ترحم به ناتوان و يارى دادن او   …328

نيكى به پدر و مادر   …330

رعايت حقوق خدمتكار   …332

حكايتى شگفت از حضرت سجاد (عليه السلام)   …333

على و بازار پيراهن فروشان   …334

نيازمندى هاى انسان در مسأله ى حسنات اخلاقى   …334

پاداش حسن خلق   …335

پاداش صبر و بردبارى   …337

پيوند ميان خالق و مخلوق   …338

دارنده ى حسنات اخلاقى عاشقانه آن را هزينه مى كند   …339

بخش پانزدهم : حسنات اخلاقى عامل نجات انسان در دنيا و آخرت

آراستگى به خوشخويى   …345

ارزش تحصيل ادب   …347

زيبايى هاى اخلاقى از ديدگاه لقمان حكيم   …349

تواضع   …350

داستانى از تواضع اميرالمؤمنين (عليه السلام)   …351

تواضع محمد بن مسلم   …353

تواضع شگفت آور پيامبر   …354

تقوا و پرهيزكارى   …356

قرآن و آثار تقوا   …357

روايات و تقوا   …361

ايمان   …362

توكل   …364

داستانى از توكل يك انسان باايمان   …366

بخش شانزدهم : راه بهشت

والاترين مكتب   …371

شيعه در كلام اهل بيت :   …373

سه حقيقت بسيار مهم اخلاقى   …376

انفاق   …377

خوش رويى   …380

انصاف   …382

چهار حق واجب اخلاقى   …384

تائب   …385

رحمت آوردن به ناتوان   …387

يارى دادن به نيكوكار   …387

آمرزش خواهى براى گناهكار   …388

عجب نماز شبى   …389

داستانى آموزنده درباره ى آبرودارى   …390

برای دانلودكتاب : زيبــــــايـــيــــهاى اخــــــــلاق بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.