خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب :مناسك حـج
23  

دانلود کتاب :مناسك حـج

دانلود کتاب :مناسك حـج

حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى

           بصورت فایل html

فهرست مطالب

اهمّيّت حج در اسلام

اسرار حج

شرايط وجوب حج

حجّ مستحبّى

حجّ نيابتى

حجّ نذرى

اقسام حج

صورت حجّ تمتّع

شرايط حجّ تمتّع

ميقاتهاى احرام

احكام ميقاتها

كيفيّت احرام

اوّل: نيّت

دوم: گفتن «لَبَّيك»

سوم: پوشيدن لباس احرام

كارهايى كه در حال احرام ممنوع است

1- پوشيدن لباس دوخته

2- پوشيدن چيزى كه تمام پشت پا را بپوشاند

3- پوشانيدن سر براى مرد

4- پوشانيدن صورت براى زنان

5- زينت كردن

6- سرمه كشيدن

7- نگاه كردن در آينه

8- استعمال بوى خوش

9- ماليدن انواع روغن به بدن

10- ناخن گرفتن

11- زير سايه رفتن در حال سفر براى مردان

12- زايل كردن مو از بدن

13- عقد ازدواج

14و 15و 16- نگاه كردن و بوسيدن و لمس كردن

17- نزديكى كردن

18- استمناء كردن

19- كشتن حشرات

20- بيرون آوردن خون از بدن

21- كشيدن دندان

22- دروغ و دشنام و تفاخر

23- مجادله و نزاع

24- شكار حيوان صحرائى

25- برداشتن اسلحه

كفّارات احرام

2- طواف

واجبات طواف

احكام طواف

كم يا زياد كردن طواف

شك در مقدار طواف

3- نماز طواف

طوافهاى مستحبّى

4- سعى صفا و مروه

واجبات سعى

مستحبّات سعى

5- تقصير

حجّ تمتّع

1- احرام بستن از مكّه

2- وقوف در عرفات

3- وقوف در مشعر الحرام

احكام وقوف در عرفات و مشعر

4- رمى جمره عقبه

5- قربانى و شرايط آن

6- تراشيدن يا كوتاه كردن موى سر

7 تا 11 واجبات پنجگانه مكّه

12- بيتوته يا توقّف شبانه در منى

13- رمى جمرات در روزهاى دوازدهم و سيزدهم

مصدود و محصور

مسائل متفرّقه حج

احكام عمره مفرده

سى و دو مسئله مهم و مورد ابتلاء

آداب و مستحبّات «حج» و «عمره»

مستحبّات احرام

مكروهات احرام

مستحبّات دخول حرم

مستحبّات ورود به مكّه معظّمه

آداب مسجد الحرام و مكّه معظّمه

آداب و مستحبّات طواف

مستحبّات نماز طواف

مستحبّات سعى

مستحبّات احرام تا وقوف به عرفات

مستحبّات وقوف به عرفات

مستحبّات وقوف به مشعر

مستحبّات رمى جمرات

مستحبّات قربانى

مستحبّات حلق

مستحبّات طواف حج و نماز آن و سعى

مستحبّات منى

مستحبّات ديگر مكّه معظّمه

طواف وداع

زيارت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) بعد از حج

زيارت حضرت صدّيقه (عليها السلام)

زيارت جامعه ائمّه (عليهم السلام)

زيارت ائمّه بقيع (عليهم السلام)

دعاى عرفه

چند سؤال و جواب درباره قربانى

برای دانلودکتاب : مناسك حـج بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.