23  

خون شهيد

خون شهيد

شهيد چه می‏كند ؟ شهيد تنها كارش اين نيست كه در مقابل دشمن می‏ايستد ،
يا دشمن را می‏زند و يا از دشمن می‏خورد ، اگر تنها اين بود ، بايد بگوئيم‏
آنوقتيكه از دشمن می‏خورد ، و خونش را می‏ريزد ، خونش هدر رفته ؟ نه ،
هيچوقت خون شهيد هدر نمی‏رود ، خون شهيد بزمين نمی‏ريزد ، خون شهيد هر
قطره‏اش تبديل به صدها قطره ، و هزارها قطره ، بلكه به دريايی از خون‏
می‏گردد و در پيكر اجتماع وارد می‏شود . لهذا پيغمبر فرمود : « ما من قطرش
احب الی الله من قطرش دم فی سبيل الله » : هيچ قطره‏ای در مقياس حقيقت‏
و در نزد خدا از قطره خونی كه در راه خدا ريخته شود بهتر نيست . شهادت‏
تزريق خون است به پيكر اجتماع ، اين شهدا هستند كه به پيكر اجتماع و در
رگهای اجتماع – خاصه اجتماعاتی كه دچار كم خونی هستند – خون جديد وارد
می‏كنند .

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.