خانه » احادیث ائمه (ع) » 3 ـ نقش عدالت در تحقّق ارزش ها
23  

3 ـ نقش عدالت در تحقّق ارزش ها

3 ـ نقش عدالت در تحقّق ارزش ها
سـپـس بـراى تـحـقـّق نـظـم اجـتـماعى و نظم سياسى در تمام ابعاد ارزشى آن به عدالت رفتارى اشاره مى كند و ارزشهاى اخلاقى را نسبت به مديريّت عالى جامعه اسلامى خطاب به محمّد بن ابى بكر اينگونه بيان مى دارد:
فـَاخـفـِض لَهـُم جـَنـَاحـَكَ، وَاءَلِن لَهـُم جَانِبَكَ، وَابسُط لَهُم وَجهَكَ، وَآسِ بَينَهُم فِى اللَّحظَةِ وَالنَّظرَةِ، حَتَّى لاَ يَطمَعَ العُظَمَاءُ فِى حَيفِكَ لَهُم ، وَلاَ يَياءَسَ الضُّعَفَاءُ مِن عَدلِكَ عَلَيهِم ، فـَإِنَّ اللّهَ تـَعـَالَى يـُسـَائِلُكـُم مـَعـشـَرَ عـِبـَادِهِ عـَنِ الصَّغـِيـرَةِ مـِن اءَعـمـَالِكـُم وَال كَبِيرَةِ، وَالظَّاهِرَةِ وَالمَستُورَةِ، فَإِن يُعَذِّب فَاءَنتُم اءَظ لَمُ، وَإِن يَعفُ فَهُوَ اءَكرَمُ.

با مردم فروتن باش ، نرمخو و مهربان باش ، گشاده رو و خندان باش ، در نگاههايت ، و در نـيـم نـگـاه و خيره شدن به مردم به تساوى رفتار كن ، تا بزرگان در ستمكارى تو طـمـع نـكـنـنـد، و نـاتـوانها در عدالت تو ماءيوس نگردند، زيرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال كوچك و بزرگ ، آشكار و پنهان پرسش مى كند، اگر كيفر دهد شما استحقاق بيش از آن را داريد، و اگر ببخشد از بزرگوارى اوست .
تـذكـّرات و رهـنـمـودهـاى امـام عـلى عـليـه السـّلام بدان جهت مطرح مى شود كه هر كسى در جـايـگـاه ارزشـى خـود قرار گيرد، تبيين شود، و ضد ارزشها در جامعه اسلامى رواج پيدا نـكـنـد، و ارزشـهـاى اخـلاقـى هـمـواره راهـبـر انـسـانـهـا و جـهـت دهـنـده دل ها و مغزها باشد.

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.