خانه » احادیث ائمه (ع) » رسول الله (ص)
23  

رسول الله (ص)

رسول الله (ص)

زیاد به یاد مرگ باشید ،چرا که هیچ

 

بنده ای زیاد آن را یاد نکرد مگر

 

اینکه خداوند قلبش

 

را زنده کرد و مرگ را برایش آسان نمود

 

کنزالعمال ح42105