خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 1
23  

دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 1

دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 1

بصورت فايل html

فهرست

   پيشگفتار .

   سوره فاتحة الكتاب (حمد) .

   ويژگيهاى سوره حمد :

   محتواى سوره حمد:

   در فضيلت اين سوره .

   چرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است ؟ .

   و در پاسخ اين سؤال .

   نكته ها :

   آيا بسم اللّه جز سوره است ؟ .

   اللّه جامعترين نام خداست :

   رحمت عام و خاص خدا:

   چرا صفات ديگر خدا در ((بسم اللّه )) نيامده است ؟ .

   دومين اصل مهم اسلام .

   و در پاسخ اين سؤال .

   انسان در پيشگاه خدا:

   صراط مستقيم چيست ؟ .

   دو خط انحرافى ! .

   ســوره بـقــره .

   محتوا و فضيلت سوره بقره :

   در فضيلت اين سوره .

   تحقيق در باره حروف مقطعه قرآن :

   عصر طلائى ادبيات عرب :

   هدايت چيست ؟ .

   چرا هدايت قرآن ويژه پرهيزكاران است ؟ .

   آثار تقوا در روح و جسم انسان ! .

   1ـ .

   ارتباط با خدا:

   ارتباط با انسانها:

   ويژگى چهارم پرهيزكاران .

   ويژگى پنجم : ايمان به رستاخيز, .

   حقيقت تقوا چيست ؟ .

   نكته ها:

   1ـ آيا سلب قدرت تشخيص , دليل بر جبر نيست ؟ .

   2ـ مهرنهادن بر دلها! .

   3ـ مقصود از ((قلب )) در قرآن :

   گروه سوم (منافقان ) .

   وسعت معنى نفاق .

   فريب دادن وجدان .

   دو مثال جالب براى ترسيم حال منافقان .

   لزوم شناخت منافقين در هرجامعه :

   اينچنين خدائى را بپرستيد! .

   نعمت زمين و آسمان :

   بت پرستى در شكلهاى مختلف .

   قرآن معجزه جاويدان :

   چرا پيامبران به معجزه نياز دارند؟ .

   قرآن معجزه جاودانى پيامبر اسلام (ص ) .

   جاودانى و جهانى بودن :

   ويژگى نعمتهاى بهشتى ! .

   همسران پاك :

   نعمتهاى مادى و معنوى در بهشت .

   تفسير: آيا خدا هم مثال مى زند؟! .

   هدايت و اضلال الهى .

   زيانكاران واقعى ! .

   اين پيمان كجا و چگونه بسته شد؟ .

   اهميت صله رحم در اسلام .

   نعمت اسرار آميز حيات ! .

   آسمانهاى هفت گانه .

   انسان نماينده خدا در زمين ! .

   فرشتگان در بوته آزمايش ! .

   آدم در بهشت .

   چرا ابليس مخالفت كرد؟ .

   بهشت آدم كدام بهشت بود؟ .

   خدا چرا شيطان را آفريد؟ .

   بازگشت آدم به سوى خدا! .

   ياد نعمتهاى خدا! .

   چرا يهوديان را بنى اسرائيل مى گويند؟ .

   تفسير: سودپرستى يهود .

   به ديگران توصيه مى كنيد اما خودتان چرا؟! .

   ((لقااللّه )) چيست ؟ .

   راه پيروزى بر مشكلات ! .

   تفسير: خيالهاى باطل يهود .

   قرآن و مساله شفاعت .

   شرايط گوناگون شفاعت .

   نعمت آزادى ! .

   بردگى دختران در آن روز و امروز .

   نجات از چنگال فرعونيان ! .

   بزرگترين انحراف بنى اسرائيل ! .

   گناه عظيم و توبه بى سابقه .

   تقاضاى عجيب ! .

   نعمتهاى گوناگون ! .

   ((من و ((سلوى )) چيست ؟ .

   لجاجت شديد بنى اسرائيل .

   جوشيدن چشمه آب در بيابان ! .

   تمناى غذاهاى رنگارنگ ! .

   آيا تنوع طلبى جز طبيعت انسان نيست ؟ .

   قانون كلى نجات ! .

   يك سؤال مهم .

   آيات خدا را با قوت بگيريد! .

   چگونه كوه بالاى سر بنى اسرائيل قرار گرفت ؟ .

   پيمان اجبارى چه سودى دارد؟ .

   عصيانگران روز شنبه ! .

   ماجراى گاو بنى اسرائيل ! .

   نكات آموزنده اين داستان ـ .

   انتظار بيجا ! .

   نقشه هاى يهود براى استثمار عوام ! .

   بلندپروازى و ادعاهاى توخالى ! .

   نژادپرستى يهودـ .

   پيمان شكنان ! .

   دلهايى كه در غلاف است ! .

   روح القدس چيست ؟ .

   دلهاى بى خبر و مستور! .

   تعصبهاى نژادى يهود! .

   تفسير: گروه از خود راضى ـ .

   ملت بهانه جو! .

   پيمان شكنان يهودـ .

   سليمان و ساحران بابل ! .

   هيچ كس بدون اذن خدا قادر بر كارى نيست .

   دستاويز به دشمن ندهيد؟ .

   هدف از نسخ .

   بهانه هاى بى اساس ـ .

   حسودان لجوج ! .

   انحصارطلبان بهشت ! .

   تضادهاى ناشى از انحصارطلبى ـ .

   ستمكارترين مردم ـ .

   به هر سو رو كنيد خدا آنجاست ! .

   خرافات يهود و نصارى و مشركان ! .

   دلايل نفى فرزند .

   بهانه ديگر: چرا خدا با ما سخن نمى گويد؟! .

   جلب رضايت اين گروه ممكن نيست ـ .

   جلب رضايت دشمن , حسابى دارد .

   حق تلاوت چيست ؟ .

   ((امامت )) اوج افتخار ابراهيم (ع ) .

   منظور از ((كلمات )) چيست ؟ .

   فرق نبوت و امامت و رسالت :

   مقام نبوت .

   مقام رسالت .

   مقام امامت ـ .

   امامت يا آخرين سيرتكاملى ابراهيم ـ .

   عظمت خانه خدا! .

   چرا خانه خدا! .

   ابراهيم خانه كعبه را بنا مى كند! .

   پيامبرى از ميان خود آنها .

   ابراهيم انسان نمونه ! .

   همه مسؤول اعمال خويشندـ .

   تنها ما بر حقيم ! .

   رنگهاى غير خدايى را بشوييد! .

   آغاز جز دوم قرآن مجيد .

   ماجراى تغيير قبيله ! .

   امت وسطـ .

   اسرار تغيير قبله .

   همه جا رو به سوى كعبه كنيد! .

   هر امتى قبله اى دارد! .

   تنها از خدا بترس ! .

   كوتاه شدن زبان مخالفان ! .

   برنامه هاى رسول اللّه ! .

   ذكر خدا چيست ؟ .

   استقامت و توجه به خدا! .

   شهيدان زنده اند! .

   جهان صحنه آزمايش الهى است ! .

   چرا خدا مردم را آزمايش مى كند؟ .

   رمز آزمايشهاى الهى ! .

   آزمايش خدا همگانى است ـ .

   رمز پيروزى در امتحان ـ .

   اعمال جاهلان نبايد مانع كار مثبت گرددـ .

   صفا و مروه .

   جنبه تاريخى صفا و مروه ـ .

   كتمان حق ممنوع ! .

   كتمان حق در احاديث اسلامى .

   آنها كه كافر مى ميرند! .

   جلوه هاى ذات پاك او در پهنه هستى ! .

   بيزارى پيشوايان كفر از پيروان خود! .

   گامهاى شيطان ! .

   انحرافات تدريجى .

   تقليد كوركورانه از نياكان ! .

   طيبات و خبائث ! .

   باز هم نكوهش از كتمان حق ـ .

   ريشه و اساس همه نيكيها .

   قصاص مايه حيات شماست ! .

   آيا خون مرد رنگينتر است ؟ .

   وصيتهاى شايسته ! .

   فلسفه وصيت :

   عدالت در وصيت :

   روزه سرچشمه تقواـ .

   اثرات تربيتى , اجتماعى و بهداشتى روزه .

   اثر بهداشتى و درمانى روزه ـ .

   وزه در امتهاى پيشين .

   امتياز ماه مبارك رمضان ـ .

   سلاحى به نام دعا و نيايش .

   توسعه اى در حكم روزه .

   آغاز و پايان , تقواست .

   رشوه خوارى بلاى بزرگ جامعه ها! .

   سؤالات مختلف از شخص پيامبر .

   مساله جهاد در اسلام :

   جهاد براى خاموش كردن فتنه ها .

   جهاد دفاعى .

   جهاد براى محو شرك و بت پرستى .

   جهاد براى حمايت از مظلومان .

   انفاق سبب پيشگيرى از هلاكت جامعه است ! .

   قسمتى از احكام مهم حج ! .

   اهميت حج در ميان وظايف اسلامى ! .

   اقسام حج :

   نخستين موقف حج .

   مشعرالحرام : دومين موقف حج .

   صلح جهانى تنها در سايه ايمان ! .

   باز هم محدوديتهاى ديگر طلاق ! .

   شكستن يكى ديگر از زنجيرهاى اسارت ـ .

   هفت دستور در باره شير دادن نوزادان ! .

   خرافاتى كه زنان را بيچاره مى كرد! .

   اهميت نماز, مخصوصا نماز وسطى ـ .

   چرا تعبير به قرض ؟ .

   يك ماجراى عبرت انگيز! .

   آغاز جز سوم قرآن مجيد .

   نقش پيامبران در زندگى انسانها! .

   انفاق يكى از مهمترين اسباب نجات در قيامت ! .

   ((آية الكرسى )) يكى ا ز مهمترين آيات قرآن ! .

   ابراهيم در برابر طاغوت زمان خود نمرود! .

   صحنه ديگرى از معاد در اين دنيا ! .

   آغاز آيات انفاق ! .

   انفاق يكى از مهمترين طرق حل مشكل فاصله طبقاتى .

   چه انفاقى با ارزش است ؟ .

   دو مثال جالب در باره انگيزه هاى انفاق ! .

   يك مثال جالب ديگر! .

   از چه اموالى بايد انفاق كرد؟ .

   مبارزه با موانع انفاق ! .

   برترين نعمت الهى ! .

   چگونگى انفاقها! .

   نفاق بر غير مسلمانان ؟ـ .

   بهترين مورد انفاق ـ .

   سؤال كردن بدون حاجت حرام است ـ .

   انفاق به هر شكل و صورت ـ .

   بلاى رباخوارى ! .

   رباخوارى يك گناه بى نظيرـ .

   تنظيم اسناد تجارى در طولانى ترين آيه قرآن .

   تكميلى بر بحث گذشته .

   همه چيز از آن اوست ! .

   راه و رسم ايمان ـ .

   سوره آل عمران .

   محتواى سوره :

   محكم و متشابه در قرآن ـ .

   رهايى از لغزشها! .

   روح دين همان تسليم در برابر حق است ! .

   همه چيز به دست اوست .

   پيوند با بيگانگان ممنوع ! .

   محبت واقعى ـ .

   ((حواريون )) .

   دعوت به سوى وحدت ! .

   توطئه هاى كهن ! .

   خائنان و امينان ـ .

   پيمان مقدس ! .

   برترين آيين الهى ! .

   توبه بى فايده ـ .

   آغاز جز چهارم قرآن مجيد .

   نفوذ آيات قرآن در دلهاى مسلمانان .

   تهمت يهود بر پيغمبر خداـ .

   نخستين خانه مردم ! .

   نفاق افكنان ـ .

   دعوت به تقوى ـ .

   دعوت به سوى اتحاد! .

   دعوت به حق و مبارزه با فساد! .

   چهره هاى نورانى و تاريك ! .

   باز هم مبارزه با فساد و دعوت به حق ! .

   روح حق جويى اسلام ـ .

   بيگانگان را محرم اسرار خود نسازيدـ .

   تحريم رباخوارى ! .

   مسابقه در مسير سعادت ! .

   سيماى پرهيزكاران ! .

   بررسى تاريخ گذشتگان ! .

   نتايج جنگ احدـ .

   فردپرستى ممنوع ـ .

   مجاهدان پيشين ! .

   اخطارهاى مكرر! .

   شكست پس از پيروزى ! .

   گناه سرچشمه گناه ديگر است ! .

   بهره بردارى منافقان ! .

   فرمان عفو عمومى ! .

   نتيجه توكل ! .

   هرگونه خيانتى ممنوع ! .

   آنها كه در جهاد شركت نكردند! .

   بزرگترين نعمت خداوند! .

   بررسى ديگرى روى جنگ احد! .

   بايد صفوف مشخص شود! .

   گفته هاى بى اساس منافقان ! .

   زندگان جاويد! .

   غزوه حمرا الا سد .

   تسليت به پيامبر(ص ) .

   سنگين بارها! .

   مسلمانان تصفيه مى شوند! .

   طوق سنگين اسارت ! .

   بهانه جويى يهود .

   قانون عمومى مرگ ! .

   از مقاومت خسته نشويدـ .

   از خود راضيهاـ .

   روشن ترين راه خداشناسى ! .

   سوره نسا .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت اين سوره :

   مبارزه با تبعيضها! .

   خيانت در اموال يتيمان ممنوع ـ .

   مهر زنان ! .

   ((مهر)) يك پشتوانه اجتماعى براى زن .

   سفيه كيست ؟ .

   گام ديگرى براى حفظ حقوق زن ـ .

   يك حكم اخلاقى ! .

   جلب عواطف به سوى يتيمان ! .

   چهره باطنى اعمال ما! .

   سهام ارث ـ .

   چرا ارث مرد دو برابر زن مى باشد؟ .

   سهم ارث همسران از يكديگر! .

   باز هم دفاع از حقوق زنان ـ .

   تحريم ازدواج با محارم ! .

   آغاز جز پنجم قرآن مجيد .

   ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى .

   با اين وضع چه بايد كرد؟ .

   ازدواج با كنيزان ! .

   اين محدوديتها براى چيست ؟ .

   بستگى سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد! .

   گناهان كبيره و صغيره ! .

   سرپرستى در نظام خانواده .

   محكمه صلح خانوادگى ! .

   محكمه صلح خانوادگى .

   انفاقهاى ريايى و الهى ! .

   چرا خداوند ظلم نمى كند ؟! .

   چند حكم فقهى ! .

   باطل بودن نماز در حال مستى :

   باطل بودن نماز در حال جنابت :

   تيمم براى معذورين ـ .

   گوشه ديگرى از اعمال يهود! .

   سرنوشت افراد لجوج ! .

   اميدبخش ترين آيات قرآن ! .

   اسباب بخشودگى گناهان .

   خودستايى ـ .

   سازشكاران ـ .

   امانت و عدالت در اسلام ـ .

   ((اولى الا مر)) چه كسانى هستند؟ .

   حكومت طاغوت ـ .

   نتيجه داورى طاغوت .

   تسليم در برابر حق ـ .

   دوستان بهشتى ـ .

   ماده باش دائمى ! .

   آماده ساختن مؤمنان براى جهاد .

   استمداد از عواطف انسانى .

   آنها كه مرد سخنندـ .

   سنت پيامبر همچون وحى الهى است ! .

   سند زنده اى بر اعجاز قرآن ! .

   پخس شايعات ! .

   زيانهاى شايعه سازى و نشر شايعات .

   هر كس مسؤول وظيفه خويش است ـ .

   تشويق كار نيك يا بد! .

   هرگونه محبتى را پاسخ گوييد! .

   استقبال از پيشنهاد صلح ـ .

   سزاى آنها كه دو دوزه بازى مى كنند! .

   احكام قتل خطاـ .

   مجازات قتل عمدـ .

   مستضعف كيست ؟ .

   هجرت يك دستور سازنده اسلامى ! .

   نماز مسافر .

   اهميت فريضه نماز! .

   از خائنان حمايت نكنيدـ .

   جنابت تهمت .

   سخنان درگوشى ! .

   شرك گناه نابخشودنى ! .

   نقشه هاى شيطان ! .

   امتيازات واقعى و دروغين ـ .

   باز هم حقوق زنان ! .

   صلح بهتر است ! .

   عدالت شرط تعدد همسر! .

   عدالت اجتماعى ! .

   سرنوشت منافقان لجوج ! .

   در مجلس گناه ننشينيدـ .

   صفات منافقان ! .

   مجازاتهاى خدا انتقامى نيست ! .

   آغاز جز ششم قرآن مجيد .

   ميان پيامبران تبعيض نيست ! .

   بهانه جويى يهودـ .

   گوشه ديگرى از خلافكاريهاى يهود! .

   سرنوشت صالحان و ناصالحان يهود! .

   تثليث موهوم است ! .

   مسيح بنده خدا بودـ .

   نور آشكار! .

   سـوره مـائـده .

   محتواى سوره :

   لزوم وفا به عهد و پيمان ! .

   هشت دستور در يك آيه ! .

   اعتدال در استفاده از گوشت .

   روز اكمال دين كدام روز است .

   صيد حلال ـ .

   خوردن غذاى اهل كتاب و ازدواج با آنان ! .

   ازدواج با زنان غيرمسلمان ـ .

   پاك سازى جسم و جان ! .

   پيمانهاى الهى ! .

   دعوت اكيد به عدالت ! .

   دشمنان جاويدان ! .

   چگونه ممكن است مسيح , خدا باشد! .

   بنى اسرائيل و سرزمين مقدس ! .

   نخستين قتل در روى زمين ! .

   پرده پوشى بر جنايت ! .

   پيوند انسانها! .

   كيفر آنها كه به جان و مال مردم حمله مى برندـ .

   حقيقت توسل ! .

   مجازات دزدان ! .

   داورى ميان دوست و دشمن ـ .

   قصاص و گذشت ! .

   آنها كه به قانون خدا حكم نمى كنند! .

   انتخاب جانشين نقطه پايان رسالت ! .

   خلاصه جريان غديرـ .

   نخستين مهاجران اسلام ! .

   كينه توزى يهود و نرمش نصارى ! .

   آغاز جز هفتم قرآن مجيد .

   از حد تجاوز نكنيد! .

   سوگند و كفاره سوگند! .

   حكم قطعى در باره شراب و مراحل تدريجى آن ـ .

   احكام صيد در حال احرام ـ .

   فلسفه تحريم صيد در حال احرام .

   اكثريت دليل ((پاكى )) نيست ! .

   سؤالات بيجا! .

   هركس مسؤول كار خويش است ! .

   مواهب الهى بر مسيح ! .

   داستان نزول مائده بر حواريون ! .

   بيزارى مسيح از شرك پيروانش ! .

   رستگارى بزرگ ! .

   سوره انعام .

   سوره مبارزه با انواع شرك و بت پرستى .

   محتواى سوره :

   سرنوشت طغيانگران ! .

   آخرين درجه لجاجت ! .

   بهانه جوييها! .

   پناهگاهى غير از خدا نيست ! .

   قدرت قاهره پروردگار! .

   بالاترين شاهد! .

   بزرگترين ظلم ! .

   نفوذناپذيران ! .

   بيدارى زودگذر و بى اثر! .

   همواره در راه مصلحان مشكلات بوده ! .

   مردگان زنده نما! .

   آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد؟ .

   كر و لالها! .

   توحيد فطرى ! .

   سرانجام زندگى اندرز ناپذيران ! .

   بخشنده نعمتها را بشناسيد! .

   آگاهى از غيب ! .

   مبارزه با فكر طبقاتى ـ .

   يك امتياز بزرگ اسلام ـ .

   اصرار بيجا! .

   اسرار غيب ! .

   نورى كه در تاريكى مى درخشد! .

   عذابهاى رنگارنگ ! .

   دورى از مجالس اهل باطل ! .

   آنها كه دين حق را به بازى گرفته اند! .

   دلايل توحيد در آسمانها! .

   سه امتياز مهم ! .

   خدانشناسان ! .

   اهميت نمازـ .

   گمشده هاـ .

   شكافنده صبح ! .

   خالق همه اشيا اوست ! .

   چشمها, خدا را نمى بيند! .

   وظيفه تو اجبار كردن نيست ! .

   آغاز جز هشتم قرآن مجيد .

   چرا افراد لجوج به راه نمى آيند؟ .

   تمام آثار شرك بايد برچيده شود! .

   ايمان و روشن بينى ـ .

   انتخاب پيامبر به دست خداست ـ .

   امدادهاى الهى ! .

   اتمام حجت ! .

   يك درس بزرگ توحيد! .

   بخشى از حيوانات حرام .

   محرمات بر يهود .

   فرار از مسؤوليت به بهانه ((جبر))! .

   فرمانهاى دهگانه ! .

   اهميت نيكى به پدر و مادر! .

   قتل فرزندان به خاطر گرسنگى ! .

   پاسخ قاطع به بهانه جويان ـ .

   انتظارات بيجا و محال ! .

   بيگانگى از نفاق افكنان ! .

   پاداش بيشتر, مجازات كمتر:

   اين است راه مستقيم من ! .

   تفاوت در ميان انسانها و اصل عدالت .

   خلافت انسان در روى زمين :

 

برای دانلودکتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 1 بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.