خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 5
23  

دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 5

دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 5

بصورت فايل html

فهرست

   پيشگفتار .

   سوره قمر [54] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   ماه شكافته شد ! .

   ماجراى قوم نوح درس عبرتى بود! .

   سرنوشت قوم عاد! .

   قوم لوط به سرنوشت شومترى مبتلا شدند! .

   آيا شما از اقوام گذشته برتريد؟! .

   آغاز و پايان سوره قمر:

   سوره الرحمن [55] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   سرآغاز نعمتهاى الهى :

   آسمان را برافراشت و براى هر چيز ميزانى قرار داد! .

   آفرينش انسان از خاكى همچون سفال ! .

   درياها با ذخائر گرانبهايشان ! .

   ما همه فانى و بقا بس تو راست ! .

   اين دو بهشت در انتظار خائفان است ! .

   همسران زيباى بهشتى :

   دو بهشت ديگر با اوصاف شگفت آورش ! .

   باز هم همسران بهشتى ! .

   سوره واقعه [56] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   واقعه عظيم ! .

   نعمتهاى بهشتى كه در انتظار مقربان است ! .

   مواهب و نعمتهاى اصحاب اليمين ! .

   كيفرهاى دردناك اصحاب شمال ! .

   بخش ديگرى از مجازاتهاى اين مجرمان گمراه ! .

   هفت دليل بر مساله معاد:

   زارع خداوند است يا شما؟! .

   اين آب و آتش از كيست ؟ .

   تنها پاكان به حريم قرآن راه مى يابند! .

   هنگامى كه جان به گلوگاه مى رسد! .

   سرانجام نيكوكاران و بدكاران ! .

   سوره حديد [57] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   آيات ژرف انديشان ! .

   او هميشه بر تخت قدرت است ! .

   ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ نجات و خوشبختى ! .

   غفلت و بى خبرى تا كى ؟! .

   دنيا چيزى جز متاع غرور نيست ! .

   يك مسابقه بزرگ معنوى ! .

   هدف اصلى بعث انبيا! .

   پيامبران را يكى بعد از ديگرى فرستاديم ! .

   آنها كه دو سهم از رحمت الهى دارند:

   آغاز جز 28 قرآن مجيد .

   سوره مجادله [58] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   ((ظهار)) يك عمل زشت جاهلى ! .

   آنها كه با خدا دشمنى مى كنند .

   ((نجوا)) از شيطان است ! .

   احترام به پيش كسوتان در مجالس .

   يك آزمون جالب ! .

   حزب شيطان ! .

   سوره حشر [59] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   حكم غنائمى كه بدون جنگ به دست مى آيد .

   سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هركدام ! .

   صحابه در ميزان قرآن و تاريخ .

   نقش منافقان در فتنه هاى يهودـ .

   با طناب پوسيده شيطان به چاه نرويد! .

   اگر قرآن بر كوهها نازل مى شد از هم مى شكافتند! .

   سوره ممتحنه [60] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   سرانجام طرح دوستى با دشمن خدا! .

   ابراهيم براى همه شما اسوه بود! .

   محبت به كفارى كه سر جنگ ندارند:

   جبران زيانهاى مسلمين و كفارـ .

   شرايط بيعت زنان :

   سوره صف [61] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   من بشارت ظهور ((احمد)) را آورده ام ! .

   مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند! .

   تجارتى پرسود و بى نظير! .

   همچون حواريون باشيد! .

   حواريون كيانند؟ .

   سوره جمعه [62] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   چارپائى بر او كتابى چند! .

   بزرگترين اجتماع عبادى ـسياسى هفته .

   نكته ها:

   1ـ نخستين نماز جمعه در اسلام :

   2ـ اهميت نماز جمعه :

   3ـ فلسفه نماز عبادى ـسياسى جمعه :

   سوره منافقون [63] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   سرچشمه نفاق و نشانه هاى منافقان ! .

   نشانه هاى ديگرى از منافقان ـ .

   سوره تغابن [64] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   همه مصائب به فرمان اوست ! .

   اموال و فرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند! .

   سوره طلاق [65] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   شرايط طلاق و جدائى :

   طلاق منفورترين حلالها .

   يا سازش يا جدائى خداپسندانه ! .

   احكام زنان مطلقه و حقوق آنها .

   سرانجام دردناك سركشان .

   هدف از آفرينش عالم , معرفت است .

   سوره تحريم [66] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   سرزنش شديد نسبت به بعضى از همسران پيامبر(ص ) .

   خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهيد! .

   الگوهائى از زنان مؤمن و كافر .

   آغاز جز 29 قرآن مجيد .

   سوره ملك [67] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   به اين پرندگان بالاى سر خود بنگريد! .

   راست قامتان جاده توحيد! .

   سوره قلم [68] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   از آنها كه داراى اين صفاتند پيروى مكن .

   داستان عبرت انگيز ((اصحاب الجنة ))! .

   آن روز مى خواهند سجده كنند اما قادر نيستند! .

   مى خواهند تو را نابود كنند اما نمى توانند! .

   آيا چشم زدن واقعيت دارد؟ .

   سوره حاقه [69] .

   محتواى سوره :

   فضيلت تلاوت سوره :

   كجاست گوشهاى شنوا؟ .

   فضيلت ديگرى از فضائل على (ع ) .

   روزى كه آن واقعه بزرگ رخ مى دهد! .

  برای دانلودکتاب :برگزیده تفسیر نمونه ـ ج 5 بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید