خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:رسم الخطّ مصحف
23  

دانلود کتاب:رسم الخطّ مصحف

رسم الخطّ مصحف

تأليف : غانم قدورى الحمد

ترجمه: يعقوب جعفرى
صورت فايل html

فهرست

مقدمه

فصل اوّل: نگارش عربى، تاريخ و ويژگيهاى آن پيش از رسم الخط عثمانى

مبحث اوّل: ريشه كتابت عربى

مبحث دوم: ويژگيهاى نگارش عربى پيش از رسم عثمانى در پرتو كتابتهاى سامى

مبحث سوم: پايه هايى كه كتابت بر آنها استوار است

فصل دوم: تاريخ نگارش و جمع آورى قرآن كريم

مبحث اوّل: كتابت قرآن پيش از رسم عثمانى

مبحث دوم: يكسان كردن مصحفها و نسخه بردارى از آن در خلافت عثمان

مبحث سوم: قاعده اى كه مصحف عثمانى بر اساس آن نوشته شده است

فصل سوم: منابع رسم عثمانى و موضع دانشمندان پيشين درباره ويژگيهاى آن

مبحث اوّل: مصادر رسم عثمانى

مبحث دوم: موضع دانشمندان پيشين درباره ويژگيهاى رسم عثمانى

فصل چهارم: رسم الخط عثمانى، يك پژوهش لغوى

مبحث اوّل: پايه هايى كه اين بحث بر آن استوار است

مبحث دوم: علامتهاى حروف صامت در رسم عثمانى

مبحث سوم: علامت حركات در رسم عثمانى

مبحث چهارم: علامت همزه در رسم عثمانى

مبحث پنجم: كلمه از لحاظ رسم

فصل پنجم: تكميل رسم الخط عثمانى

مبحث اول: علامتهاى حركات كوتاه

مبحث دوم: علامتهايى كه حروف مشابه را مشخص مى كند

مبحث سوم: علامتهايى كه نشانگر برخى از حالات گفتارى است

فصل ششم: رابطه خواندن با رسم الخط

مبحث اول: تاريخ قرائتها در سه قرن نخستين

مبحث دوم: مطابقت رسم عثمانى، يكى ازپايه هاى قرائت صحيح

مبحث سوم: معيار شاذّ بودن قرائت و سير تاريخى آن

مبحث چهارم: وجوهى كه مخالف رسم ولى جايز است

مبحث پنجم: كلماتى كه رسم آنها در مصاحف عثمانى مختلف است

مبحث ششم: خطاها و لغزشهايى درباره رسم مصحف

آخرين مبحث: رابطه املاى جديد با رسم مصحف

خاتمه: مهمترين نتايج بحث

ضميمه ها

منابع و مصادر كتاب

برای دانلود کتاب: رسم الخطّ مصحف بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.