خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:سیری در سیره ائمه اطهار

دانلود کتاب:سیری در سیره ائمه اطهار

دانلود کتاب:سیری در سیره ائمه اطهار

نام كتاب : سيری در سيره ائمه اطهار عليهم السلام

سيری در سيره ائمه اطهار عليهم السلام
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ دهم : 22بهمن 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )

بصورت فايل html

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه : مقايسه روش امام حسين با ساير ائمه ( تقيه ) 11
فصل اول : مشكلات علی عليه السلام 21
مشكل كشته شدن عثمان ( مشكل نفاق ) 24
انعطاف ناپذيری در اجرای عدالت 27
صراحت و صداقت در سياست 28
خوارج ، مشكل اساسی علی عليه السلام 29
رفتار علی عليه السلام با خوارج 35
اصول مذهب خوارج 37
برخورد علی عليه السلام با خوارج 39
مميزات خوارج 42
شهادت علی عليه السلام 49
فصل دوم : صلح امام حسن عليه السلام 55
جلسه اول : 56
پيغمبر اكرم و صلح 58
علی عليه السلام و صلح 59
موارد جهاد در فقه شيعه 63
قتال اهل بغی 67
صلح در فقه شيعه 68
صلح حديبيه 71
پرسش و پاسخ 79
جلسه دوم : 82
تفاوتهای شرايط زمان امام حسن ( ع ) و امام حسين ( ع ) 83
عوامل دخيل در قيام امام حسين ( ع ) و مقايسه آن با شرايط
زمان امام حسن ( ع ) 89
مواد قرار داد 97
پرسش و پاسخ 102
فصل سوم : سخنی پيرامون امام زين العابدين عليه السلام 109
عبادت امام 111
پيك محبت 112
خدمت در قافله حج 112
دعا و گريه امام 113
فصل چهارم : امام صادق عليه السلام و مسئله خلافت 115
جلسه اول : 118
استفاده بنی عباس از نارضايتی مردم 119
نامه ابوسلمه به امام صادق و عبدالله محض 124
عكس العمل امام و عبدالله محض 126
بررسی 130
اجتماع محرمانه سران بنی‏هاشم 131
بيعت با ” محمد نفس زكيه ” 133
ويژگيهای زمان امام صادق عليه السلام 137
جلسه دوم : 139
مقايسه زمان امام حسين ( ع ) و زمان امام صادق ( ع ) 141
جنگ عقايد 144
برخورد امام صادق با جريانهای فكری مختلف 147
سخن مالك بن انس درباره امام صادق ( ع ) 148
سخن احمد امين 151
اعتراف جاحظ 151
نظر ميرعلی هندی 152
سخن احمد زكی صالح 153
اهتمام شيعه به مسائل تعقلی 154
جابربن حيان 155
هشام بن حكم 157
عوامل مؤثر در نشاط علمی زمان امام صادق عليه السلام 159
پرسش و پاسخ 165
فصل پنجم : موجبات شهادت امام موسی كاظم عليه السلام 167
تأثير مقتضيات زمان در شكل مبارزه 170
امام در زندان بصره 172
امام در زندانهای مختلف 174
در خواست هارون از امام 175
علت دستگيری امام 176
سخن مأمون 178
نفوذ معنوی امام 180
دو سنت معمول ميان ائمه عليهم السلام 183
نقشه دستگاه هارون 184
بشر حافی و امام كاظم ( ع ) 185
صفوان جمال و هارون 186
چگونگی شهادت امام 190
فصل ششم : مسئله ولايتعهد امام رضا عليه السلام 193
جلسه اول : 194
رفتار عباسيان با علويين 196
مسئله ولايتعهد امام رضا و نقلهای تاريخی 197
مأمون و تشيع 201
نظر شيخ مفيد و شيخ صدوق 203
احتمال دوم 204
نظر جرجی زيدان 206
احتمال سوم : 207
الف . جلب نظر ايرانيان 207
ب . فرونشاندن قيامهای علويان 208
ج . خلع سلاح كردن حضرت رضا 209
مسلمات تاريخ : 211
. 1 احضار امام از مدينه به مرو 211
. 2 امتناع حضرت رضا 213
. 3 شرط حضرت رضا 214
. 4 طرز رفتار امام پس از مسئله ولايتعهدی 215
جلسه دوم : 217
مسائل مشكوك 223
بررسی فرضيه‏ها 229
همكاری با خلفا از نظر ائمه اطهار 232
استدلال حضرت رضا 233
ولايت جائر 235
پرسش و پاسخ 238
فصل هفتم : سخنی پيرامون امام حسن عسكری عليه السلام 245
فصل هشتم : 253
. 1 عدل كلی 254
تعريف عدالت 258
آيا عدالتخواهی فطری است ؟ 260
نظر نيچه و ماكياول 261
نظر برتراند راسل 262
نقد اين نظريه 263
نظر ماركسيسم 264
نظر اسلام 265
مسئله عمر حضرت حجت 267
مشخصات دوره حضرت مهدی عليه السلام 269
. 2 مهدی موعود 277
مهدويت در قرآن و احاديث نبوی 279
بيان علی عليه السلام 282
قيام مختار و اعتقاد به مهدويت 283
سخن زهری 285
قيام نفس زكيه و اعتقاد به مهدويت 286
نيرنگ منصور خليفه عباسی 287
محمدبن عجلان و منصور عباسی 288
سخن دعبل 290
اعتقاد به مهدويت در جهان تسنن 291
بيان حافظ 292
ماهيت قيام مهدی ( ع ) 294
مهدويت يك فلسفه بزرگ جهانی 298

        برای دانلود کتاب: سیری در سیره ائمه اطهار بر روی لینک زیر کلیک کنید

سیری در سیره ائمه اطهار

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.