خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:مسئله ی ربا
23

دانلود کتاب:مسئله ی ربا

دانلود کتاب:مسئله ی ربا

نام كتاب : مساله ربا به ضميمه بيمه

مسأله ربا
به ضميمه بيمه
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : 22 بهمن 1372
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )

بصورت فايل html

فهرست مطالب

موضوع صفحه
پيشگفتار 9
بخش اول : مسئله ربا و بانك 11
به عنوان مقدمه 13
1 – آيا می‏توان اثبات كرد كه ربا واقعا دزدی است ، اكل مال به باطل‏ است يا نه ؟ 13
2 – خلاصه فلسفه‏های متصوره در باب ربا 14
علل حرمت ربا 22
فصل نخست : بحثهای انجمن اسلامی پزشكان 35
جلسه اول 37
فرق امانت و قرض 37
انواع قرض 43
قرض ربوی از نظر طبيعت حقوقی 44
آيا سرمايه توليد سود می‏كند ؟ 46
ربا در قرآن و حديث 49
پرسش و پاسخ 56
جلسه دوم 67
آثار مالكيت 67
تعريف قرض 70
سفته 74
ربای معاملی 76
مكيل و موزون خصوصيت ندارد 78
بيع دين 80
تعهد در مقابل بانك 82
سفته صوری 83
وام سرمايه گذاری و راه حل آن 85
پرسش و پاسخ 87
جلسه سوم 95
بانك يك رابط است 96
فلسفه حرمت ربا 98
نظريه اول : سرمايه نمی‏تواند توليد سود كند 99
نظريه دوم : ربا قرض است و قرض نمی‏تواند سود داشته باشد 101
نظريه سوم : پول چون ارزش قراردادی دارد نمی‏تواند سود داشته باشد 102
نظريه صحيح 104
ماده نقض‏ها : 1 – اجاره 104
2 – نسيه 106
نظارت بر نرخها 111
نسيه ناشی از آزادی فروشنده است در تعيين قيمت 114
راه حل‏ها – ملی كردن بانكها 115
راه حل‏های ديگر : مضاربه ، قرض الحسنه ، پيش فروش 122
آيا وام بستانكاران يك ضرورت است ؟ 123
پرسش و پاسخ 126
جلسه چهارم 134
آيا دولت می‏تواند مالك باشد ؟ 138
حساب جاری 142
سپرده و پس انداز 143
جوائز بانكی 144
اعانت به اثم 145
فصل دوم : تقريرات 157
1 – ربا در اسلام و در جهان 159
2 – قرض مصرفی و قرض توليدی 160
3 – فلسفه تحريم ربا 163
1 – اصطناع معروف 163
2 – ركود اقتصاد 165
3 – قطع رابطه بين ثروت و كار 166
4 – فاصله طبقاتی 170
5 – پول مولد نيست ، عقيم است 171
6 – طبيعت قرض ابا دارد از ربا 178
بحثی در اخذ عوض در مقابل نقل اقراض 186
بحث در اطراف آيات ربا 193
بحث در اطراف مطالب تفسير الميزان در مسئله ربا 199
ربا در معدود 204
طرق فرار از ربا 208
تحريم حيله 211
در تفسير آيه احل الله . . . 213
بيع صرف و صرافی 214
ربا در فروع اصل واحد 216
نكات روايات 220
نكات روايات وسائل 224
نكات روايات وافی و شرايع 230
مسائلی كه بايد بحث شود 235
اشكالهای وارد بر حيله‏های ربا 237
فصل سوم : يادداشتها 243
آيات قرآن مربوط به ربا 245
احاديثی در باب ربا 246
بررسی چند مسئله از مسائل ربا در ” عروه الوثقی ” 252
بخش دوم : بيمه 273
به عنوان مقدمه 275
عقد و ايقاع 275
ايجاب و قبول 276
آيا ايجاب و قبول برای عقد ضروری است ؟ 277
عقد و معاوضه 278
سه نوع معامله 283
بيمه و قمار 284
پرسش و پاسخ 286
جلسه اول 291
آيا هر معامله صحيحی بايد داخل در يكی از ابواب فقه باشد ؟ 293
شرائط و موانع عمومی معاملات 294
عقد لازم و عقد جايز 296
آيا بيمه عقد لازم است يا جايز ؟ 297
بيمه و ضمان 298
تفاوت ضمان در فقه شيعه و فقه اهل تسنن 298
ضمانت در مقابل پول 300
ضمان عهده و ضمان درك 300
بيمه يك معامله مستقل است 302
آيا بيمه معامله معلومی است ؟ 303
زمان بيمه 304
اقسام بيمه 305
بيمه عمر 306
بيمه مسئوليت يا بيمه شخص ثالث 309
پرسش و پاسخ 311
جلسه دوم 321
ديه بر عاقله است 321
ضمان جريره 322
غاصب ضامن است 326
عقد فاسد 328
يد امين 328
مسئله اتلاف 330
بيمه شخص ثالث 331
مباشرت و تسبيب 332
خسارت در دماء 333
خسارت در اموال 334
اخاذی ظالم 335
اگر واسطه انسان نباشد 336
مسئله اقوائيت 338
پرسش و پاسخ 341

        برای دانلود کتاب: مسئله ی ربا بر روی لینک زیر کلیک کنید

مسئله ی ربا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.