خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب: پیام امام امیرالمومنین(ع)

دانلود کتاب: پیام امام امیرالمومنین(ع)

دانلود کتاب: پیام امام امیرالمومنین(ع)

پيام امام  اميرالمؤمنين(عليه السلام)

 آيت الله العظمى مكارم شيرازى

با همكارى جمعى از علما و دانشمندان

حوزه علميه قم

بصورت فايل html

فهرست مطالب

خطبه 201

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: راه نجات

خطبه 202

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: آه سوزان على(عليه السلام) در كنار قبر زهر(عليها السلام)

نكته

1. حضرت زهر(عليها السلام) در لسان رسول خد(صلى الله عليه وآله)

2. احترام خانه آن حضرت در قرآن و سنّت

3. هتك حرمت خانه آن حضرت!

4. مدفن پاك فاطمه زهر(عليها السلام)

5. زمان شهادت بانوى اسلام

خطبه 203

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: دنيا گذرگاه است

نكته

هر صبح و شام اين جمله ها را بخوانيد

خطبه 204

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: از دنياپرستان فاصله بگيريد

خطبه 205

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: بهانه جوئى طلحه و زبير

بخش دوم

شرح و تفسير: اين حكم حكم خداست

نكتهه

1. چرا اموال بيت المال به طور مساوى تقسيم مى شود؟

2. جايگاه واقعى مشورت

3. طلحه و رؤياى خلافت

خطبه 206

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: دشنام نه، دعا كنيد!

نكته

سبّ و لعن

خطبه 207

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: حفظ نسل پيامبر(صلى الله عليه وآله)

نكته

پاسخ به چند سؤال

خطبه 208

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: همرزمان سست و نادان

نكته

از دست دادن فرصتى بزرگ!

خطبه 209

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: اين خانه وسيع براى چيست؟

نكته

خانه هاى وسيع در روايات اسلامى

بخش دوم

شرح و تفسير: نكوهش از دنياگريزى

نكته

1. افراط و تفريط در همه چيز نكوهيده است

2. داستان صوفى گرى و پيامدهاى آن

3. بهره گيرى از طيّبات

خطبه 210

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: نقّادى روايات

بخش دوم

شرح و تفسير: جعل احاديث از سوى منافقان

نكته

1. منافقان در عصر رسول خد(صلى الله عليه وآله)

2. منافقان بعد از رسول خد(صلى الله عليه وآله)

3. آيا همه صحابه عادل بودند؟

بخش سوم

شرح و تفسير: احاديث ناسخ و منسوخ

نكته

نسخ در احكام شرع

بخش چهارم

شرح و تفسير: حافظان واقعى حديث

خطبه 211

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: آغاز آفرينش جهان

بخش دوم

شرح و تفسير: آفرينش كوه

خطبه 212

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: سزاى متخلفان

خطبه 213

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: بخشى از اوصاف خداوند و پيامبرش

خطبه 214

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: نسب پاك پيامبر(صلى الله عليه وآله)

بخش دوم

شرح و تفسير: حافظان علم الهى چنين هستند

بخش سوم

شرح و تفسير: هدايت يافتگان

نكته

نياز به راهنما در پيمودن مقامات معنوى

خطبه 215

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: خداوندا همه چيز از سوى توست

بخش دوم

شرح و تفسير

خطبه 216

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: گسترش دامنه حقوق

نكته

ثواب، استحقاق است يا تفضّل؟

بخش دوم

شرح و تفسير: مهمترين حق، حق والى و رعيت است

بخش سوم

شرح و تفسير: لزوم همكارى در اداى حقوق

نكته

حكومتهاى مردمى

بخش چهارم

شرح و تفسير: در برابر انجام وظيفه مرا ستايش نكنيد!

نكته

1. مدح و ثناخوانى

2. زيانهاى تملّق گويى

بخش پنجم

شرح و تفسير: در برابر من نه غلق نه چاپلوسى!

خطبه 217

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: انواع ناملايمات را تحمل كردم

خطبه 218

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: جنايات آتش افروزان جنگ در بصره

خطبه 219

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: صحنه اى دردناك بعد از جنگ جمل

نكته

1. حبّ دنيا و عواقب شوم آن

2. شايستگى شرط اوّل هر كار است

خطبه 220

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: پوينده راه حق

نكته

مقامات سير و سلوك

خطبه

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: تفاخر بى معنا به جاى عبرت گرفتن!

بخش دوم

شرح و تفسير: عالم عجيب پس از مرگ

بخش سوم

شرح و تفسير: شرح حال خفتگان در خاك!

بخش چهارم

شرح و تفسير: دشوارى هاى مرگ كه در قالب الفاظ نمىگنجد

نكته

گذرگاهى كه همه از آن عبور مىكنند

خطبه 222

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: راهنمايان ره پويان راه حق

نكته

1. منظور از ايّام الله چيست؟

2. الهامات الهى

بخش دوم

شرح و تفسير: مردان الهى و اهل ذكر

بخش سوم

شرح و تفسير: عاقبت كار رهروان راه حق

نكته

ذكر خدا و ذاكران

خطبه 223

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: چرا بر خود رحم نمىكنى؟

بخش دوم

شرح و تفسير: از او رحمت و از تو عصيان؟!

بخش سوم

شرح و تفسير: دنيا بهترين واعظ

نكته

دنياى ممدوح و مذموم

بخش چهارم

شرح و تفسير: آمادگى براى سفر آخرت

خطبه 224

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: چرا دست به ظلم بيالايم؟

بخش دوم

شرح و تفسير: داستان حديده محماة

نكته

1. زندگى و شخصيت عقيل در يك نگاه

2. مساوات مسلمانان در بيت المال

بخش سوم

شرح و تفسير: داستان اشعث بن قيس منافق

نكته

اشعث بن قيس كيست؟

خطبه 225

خطبه (دعا) در يك نگاه

شرح و تفسير: از خلق شرور بىنيازم كن!

نكته

آثار زيانبار فقر

خطبه 226

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: ناپايدارى احوال جهان

نكته

سراى پيچيده با بلاه

بخش دوم

شرح و تفسير: همسايگان دور از هم!

نكته

سرنوشت انسان پس از مرگ

بخش سوم

شرح و تفسير: سرنوشت حتمى شم

خطبه 227

خطبه (دعا) در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: اى حل كننده مشكلات!

بخش دوم

شرح و تفسير: خدايا تو پناه منى

نكته

دعاهاى روحپرور معصومين(عليهم السلام)

خطبه 228

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: آن يار پاك (مالك اشتر)

خطبه 229

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: شور و هيجان بىسابقه براى بيعت با امام(عليه السلام)

نكته

بيعت بى سابقه و تمام عيار

خطبه 230

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: راز خوشبختى و نجات

بخش دوم

شرح و تفسير: سرنوشتى كه راه فرار از آن نيست

بخش سوم

شرح و تفسير: دنياى حيله گر!

بخش چهارم

شرح و تفسير: زاهدان واقعى

خطبه 231

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: پيامبر(صلى الله عليه وآله) كينه ها را از سينه ها شست

خطبه 232

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: غنائم جنگجويان

خطبه 233

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: ما فرمانروايان سخنيم!

نكته

1. شگفتى هاى زبان

2. اميران سخن

بخش دوم

شرح و تفسير: ويژگى هاى محيط فاسد

خطبه 234

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: سرچشمه تفاوته

نكته

1. رابطه عجيب روح و جسم

2. آيا اين رابطه، با اصل اختيار سازگار است؟

خطبه 235

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: مصيبت عظيم و جانكاه رحلت پيامبر خدا

نكته

1. گريه در مصيبت عزيزان

2. تجهيز پيامبر(صلى الله عليه وآله)

خطبه 236

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: گذرگاه ياد محبوب!

نكته

داستان هجرت

خطبه 237

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: فرصت را غنيمت شمريد

بخش دوم

شرح و تفسير: چگونه از اين فرصت استفاده كنيم؟

خطبه 238

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: پيروان معاويه

نكته

ناآگاهى شاميان

بخش دوم

شرح و تفسير: بهترين و بدترين انتخاب

خطبه 239

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: آل محمد: اركان ديناند

خطبه 240

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: يكى ديگر از اشتباهات عثمان

خطبه 241

خطبه در يك نگاه

شرح و تفسير: كمربندها را محكم ببنديد و آماده جهاد شويد!

نكته

زيانهاى خوشگذرانى و پرخورى

 

        برای دانلود کتاب: پیام امام امیرالمومنین(ع) بر روی لینک زیر کلیک کنید

پیام امام امیرالمومنین(ع)

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.