23

تیرانداز ماهر1

تیرانداز ماهر1

امام باقر(عليه السلام) در مجلس هشام چگونه تيراندازي کرد؟
پاسخ: حـضرت صادق(عليه السلام)نقل مي کند كه «….هشام بن عبدالملك پـيـكـى بـه سـوى عـامـل مـديـنه فرستاد كه پدرم و مرا نزد او به دمشق فرستد، چون وارد دمشق شديم، سـه روز مـا را بـار نـداد، روز چـهـارم مـا را بـه مـجـلس خـود طـلبـيـد. چـون داخـل شـديـم، هـشـام بـر تـخـت پـادشـاهـى خـود نـشـسـتـه و لشـكـر خـود را مـسـلّح در دو صف در برابر خود قرارداده بود. محلى كه نشانه تير در آن نـصـب كـرده بـودنـد، در بـرابـر خـود ترتيب داده بود. بزرگان قومش در حضور او تير مى انداختند، چون داخل شديم، پدرم در پيش مى رفت و من پشت سر او. چـون بـه نـزد او رسـيـديـم، بـه پدرم گفت كه با بزرگان قوم خود تير بينداز، پدرم گفت كه من پير شده ام و اكنون از من تيراندازى نمى آيد. اگر مرا معاف دارى، بـهـتـر اسـت، هشام سوگند ياد كرد كه به حق خداوندى كه ما را به دين خود و پيغمبر خـود عـزيـز گردانيده، تو را معاف نمى گردانم، پس به يكى از پيران بنى اميه اشاره كرد كه كمان و تير خود را به او بده تا بيندازد.
ادامه دارد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.