23  

عيب كس مكن

عيب كس مكن

اندر ره حق تصرف راز مكن
چشم بد خود به عيب كس باز مكن .
سر همه بندگان خدا داند و بس
در خود نگر و فضولى آغاز مكن .(42)

 

       

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.