23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

حلم

حلم

با تو گويم كه چيست غايت حلم
هر كه زهرت دهد شكر بخشش
كم باش از درخت سايه فكن
هر كه سنگت زند ثمر بخشش
هر كه بخرا شدت جگر به جفا
همچو كان كريم زر بخشش

 

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.