23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

ماههاى رومى

ماههاى رومى

دو تشرين و دو كانون و پس آنگه
شباط و آذر و نيسان ايار است
حزيران و تموز و آب و ايلول
نگهدارش كه از من يادگار است

ترتيب ماههاى رومى از اين قرار است :
ازار، نيسان و ايار كه سه ماه بهار هستند.
حزيران ، تموز و آب كه سه ماه تابستان هستند.
ايلول ، تشرين اول و تشرين ثانى كه سه ماه پائيز هستند.
كانون اول ، كانون آخر و شباط كه سه ماه زمستان هستند.

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.