خانه » كتاب : تفسير سوره حمد » چرا از شيطان رجيم به خدا پناه مي‎بريم؟

چرا از شيطان رجيم به خدا پناه مي‎بريم؟

چرا از شيطان رجيم به خدا پناه مي‎بريم؟

اولاً بايد گفت طبق نص صريح قرآن كريم، شيطان دشمن انسان است.به همين دليل سوگند خورده است كه انسانها را از راه درست منحرف كند، قرآن سخنان شيطان را چنين نقل كرده است: گفت پس به سبب آن كه مرا به بيراهه افكندي، من هم براي فريب آنان (انسانها) حتماً‌ بر سر راه راست تو خواهم نشست، آنگاه از پيش رو، و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپ‎شان بر آنها مي‎تازم.

از اين آيات به خوبي معلوم مي‎شود كه شيطان خطرناكترين دشمن انسان است كه هيچ دشمني به اندازه او براي انسان خطرناك نيست، زيرا هر كسي كه با انسان دشمني كند به عنوان دشمن با انسان دشمني مي‎كند اما شيطان به عنوان دوست و از راه دوستي با انسان دشمني مي‎كند و ضربه مي‎زند چنان قرآن فرمود: (و قاسمهما اني لكما لمن الناصحين) براي آن دو (آدم و حوا) سوگند ياد كرد كه من قطعاً از خيرخواهان شما هستم. بنابراين چون شيطان خطرناك‎ترين دشمن انسان است بديهي است كه از شر چنين دشمني به خداوند كه بهترين دوست و قدرت‎مندترين پناه دهنده و حفظ كننده است بايد پناه برد. زيرا هيچ كسي غير از خداوند نمي‎تواند انسان را از آسيب چنين دشمني حفظ كند. و راههاي مختلف براي پناه بردن به خدا از شر شيطان و شياطين وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه انسان همواره و در هر زمان و مكان به ياد خدا باشد و در هيچ حال خدا را فراموش نكند. در روايتي از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ رسيده كه فرمود: شيطان قدمش را به قلب بني‎آدم مي‎گذارد، وقتي آن فرد به ياد خدا بيفتد و خدا را ياد كند شيطان پنهان مي‎شود و خود را كنار مي‎كشد اما وقتي خدا را فراموش كرد و از ياد خدا غافل شد دوباره شيطان حمله مي‎كند.

ثانياً:: خداوند خود دستور فرموده است كه از شر وسوسه‎هاي شيطان و شرارت‎هاي مداوم و گوناگون او بايد به خدا پناه برد، در سوره فصلت فرمود: (و اما ينزغنّك من الشيطان نزغٌ فاستغذ بالله هو السميع العليم)يعني اگر زمزمه‎اي از شيطان تو را از جاي درآورد، پس به خدا پناه ببر كه او خود شنواي داناست.

ثالثاً: همان طوري كه بچه‎ها كه در دفاع از خود ناتوان و ضعيف‎اند با فطرت و سرشت طبيعي خود به پدر و مادر و بزرگ‎تر از خود پناه مي‎برد. انسان‎ها نيز وقتي با شيطان مواجه مي‎شد به طوري فطري پناه‎گاهي غير از خدا براي خود در برابر آن خطر جستجو نمي‎كنند لذا به خدا پناه مي‎برد. چه اين كه در قرآن كريم نيز فرموده: بگو پناه مي‎برم به پروردگار مردم، پادشاه (صاحب اختيار) مردم، از شر وسوسه‎گر نهاني آن كس كه در سينه‎هاي مردم وسوسه مي‎كند.در اين آيات بدين نكته توجه داده شده كه به هنگام خطر وسوسه‎هاي شيطاني به موجوداتي كه مسئول تربيت انسان، اختيار دار انسان، و معبود انسان كه خداوند است بايد پناه برد تا در سايه تربيت او، و قدرت و اختيار او، و عبادت او از شر شيطان حفظ شود. عارف سترگ و آموزگار بزرگ حضرت امام خميني كلامي بسيار مفيد و آموزنده دربارة پناه بردن به خدا از شر شيطان دارد كه در بخشي از آن آمده: ملتفت باش كه خيالات فاسدة قبيحه و تصورات باطله از القائات شيطان است كه مي‎خواهد جنود خود را در مملكت باطن تو برقرار كند و تو كه مجاهدي با شيطان و جنودش، و مي‎خواهي صفحةنفس را مملكت الهي و رحماني كني بايد مواظب كيد آن لعين باشي تا انشاءالله در اين جنگ بر شيطان غالب شوي، و اي عزيز از خداي تبارك و تعالي در هر آن استعانت بجوي و استغاثه كن در درگاه معبود خود و با عجز و الحاح عرض كن: بارالها، شيطان دشمن بزرگ است كه طمع كرده تو خودت با اين بندة ضعيف همراهي كن كه بتواند از عهدة اين دشمن قوي برآيد و در اين ميدان جنگ با اين دشمن قوي كه سعادت و انسانيت مرا تهديد مي‎كند تو خودت با من همراهي فرما كه بتوانم جنود او را از مملكت خاص تو خارج كنم و دست اين غاصب را از خانة مختص به تو كوتاه نمايم.

رابعاً: هر لحظه امكان انحراف براي انسان وجود دارد و اصولاً وقتي خداوند به پيامبرش دستور مي‎دهد در سورة (الناس) كه از شر شيطان خناس به خدا پناه ببرد دليل بر امكان گرفتار شدن در دام خناس وسوسه‎گران است با اين كه پيامبر اكرم به لطف الهي و با امدادهاي غيبي و سپردن خويش به خدا از هرگونه انحراف بيمه شده بود ولي با اين حال از شر شيطان به خدا پناه مي‎برد، افراد عادي تكليفشان به خوبي روشن است، زيرا انسان‎هاي عادي همواره در معرض خطر شيطان است لذا بايد در پناهگاه محكم الهي خود را حفظ كند. البته بايد توجه داشت كه منظور از پناه بردن به خدا اين نيست كه انسان تنها با زبان بگويد (اعوذ بالله) بلكه بايد با فكر و عقيده و عمل نيز خود را در پناه خداوند قرار دهد و از راههاي شيطاني، برنامه‎هاي شيطاني، افكار و تبليغات شيطاني، مجالس ومحافل شيطاني خود را كناربكشد و درمسير افكاروتبليغات رحماني جاي دهد.

خامساً: بر اساس آية مباركة سورة اسراء كه فرمود: (واستغزر من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم في اموال والاولاد و عدهم و ما يعدهم الشيطان الا غروراً)يعني از ايشان هر كه را توانستي با آواي خود تحريك كني و با سواران و پيادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ايشان وعده بده، و شيطان جز فريب بر آنها وعده نمي‎دهد. بنابراين آيه چون شيطان موجود فريب‎كار است و همواره سعي در فريب انسان دارد، پس انسان بايد از شر فريب او به خدا پناه ببرد، چه اين شيطان در واقع بزرگترين خنّاس است يعني از راههاي مخفي و پوشيده بر عليه انسان فعاليت مي‎كند تا انسان را فريب دهد بگونه‎اي كه انسان متوجه نيّت و سوء قصد او نمي‎شود لذا انسان از شر چنين دشمني كه همواره به طور پنهاني به انسان ضربه مي‎زند بايد به خدا پناه ببرد چنان كه خداوند در سوره ناس دستور داده كه بايد از شر وسوسه‎هاي خناس به خدا پناه ببريد. فرمود: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس) يعني بگو پناه مي‎برد به پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم، از شر وسوسه‎گر نهاني آن كس كه در سينه‎هاي مردم وسوسه مي‎كند.

منابع

1. حسين مظاهري، جهاد با نفس، ج 2، 4، نشر انجمن اسلامي فرهنگيان، قم، 1377 ش.

2.دكترفتح الله نجارزادگان،مصاف بي‎پايان با شيطان،نشربوستان كتاب قم سال1381 ش.

3. امام خميني (ره) چهل حديث، نشر مؤسسة آثار امام خميني چاپ 20، سال 1378 ش.

ان الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدوّاً

همانا شيطان سخت با شما دشمن است شما هم با او دشمني كنيد.

23 شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.